Alla inlägg taggade "Återhämtning"

 • Återhämtning av gästnätter under april

  Preliminär månadsstatistik för april 2021 visar att det totala antalet gästnätter på de kommersiella boendeanläggningarna i Sverige ökade med 104 procent jämfört med april 2020. Trots ökningen så är det dock 39 procent färre gästnätter jämfört med...

  • Skrivet juni 8, 2021
  • 0
 • Många fördelar med kontorsjobb utomhus

  Även den som har ett kontorsjobb kan utföra arbetsuppgifter utomhus. Kontorsjobb utomhus bidrar till trivsel och återhämtning. Men det för också med sig skuldkänslor. Det visar den första internationella studie som utforskar ämnet. – Redan när vi...

  • Skrivet maj 25, 2021
  • 0
 • Återhämtning väntas för registreringen av nya fordon

  Under 2020 minskade antalet nyregistrerade fordon påtagligt under coronapandemin. Nya prognoser från Trafikanalys visar att en återhämtning för antalet nyregistrerade fordon väntas under de kommande åren. Återhämtningen är främst kopplad till en återhämtning i det allmänna konjunkturläget....

  • Skrivet maj 23, 2021
  • 0
 • Flygbranschens återhämtning dröjer

  Det kommer att ta längre tid än väntat för flygtrafiken att återhämta sig visar Transportstyrelsens passagerarprognos för åren 2021-2027. Enligt prognosen för de svenska trafikflygplatserna ses endast en svag ökning av antalet passagerare i år och efterfrågan...

  • Skrivet april 19, 2021
  • 0
 • Ingenting som kan beskrivas som en återhämtning

  Logiintäkterna på svenska hotell under mars månad var 66 procent lägre i landet som helhet och 78 procent lägre i Stockholms län jämfört med mars 2019. Det innebär att hotellnäringen haft 12 raka månader med dramatiskt negativa...

  • Skrivet april 12, 2021
  • 0
 • Långsam återhämtning för landets småföretag

  Svenska småföretag återhämtar sig betydligt långsammare än stora- och medelstora företag efter coronapandemin, med en sysselsättningstrend på blygsamma 6 procent. Svensk arbetsmarknad som helhet har däremot en stabil utveckling, med en av de mest positiva prognoserna i...

  • Skrivet mars 11, 2021
  • 0
 • Långsam återhämtning för landets småföretag

  Svenska småföretag återhämtar sig betydligt långsammare än stora- och medelstora företag efter coronapandemin, med en sysselsättningstrend på blygsamma 6 procent. Svensk arbetsmarknad som helhet har däremot en stabil utveckling, med en av de mest positiva prognoserna i...

  • Skrivet mars 9, 2021
  • 0
 • 500 miljoner till återhämtning och utveckling av näringslivet

  Tillväxtverket utlyser sammanlagt 534 miljoner kronor till regionala aktörer för att stödja företagens återhämtning efter pandemin. Utlysningen ingår i insatsen React-EU som ska stärka näringslivets förmåga att ställa om efter pandemin. Stöden riktar sig till regionala aktörer...

  • Skrivet februari 18, 2021
  • 0
 • Återhämtning på spanska bostadsmarknaden – fler svenska köp

  Nya siffror från spanska inskrivningsmyndigheten visar att både priserna och antal bostadsköp stiger i landet under kvartal fyra. Antal köp av svenskar stiger också under det sista kvartalet och svenskarna ökar sin andel av de totala utländska...

  • Skrivet februari 17, 2021
  • 0
 • Hälften av läkarna utan tillräcklig vila/återhämtning

  En undersökning bland Sveriges läkare med 2584 svarandevisar att hälften inte får tillräcklig vila och återhämtning för att klara jobb och privatliv under pandemin. Sveriges läkarförbund ser även tydliga tecken på att detta är ännu värre bland...

  • Skrivet januari 4, 2021
  • 0