All posts tagged "Av motiv"

  • ”Av motiv” av Leia

    Av motiv I handlingar Inom mig själv Min övertygelse I ett eget Romantiskt engagemang Till livet Valet… alla valen Mina anledningar Vid min spegel Från min spegel Återspeglingar Av gjorda ting Av framtida handlingar Av ett nu...

    • Posted december 4, 2022
    • 0