All posts tagged "B-lag"

  • Risk för ett B-lag av chefer

    Nyligen presenterade TCO en undersökning som visar att chefer ser risker att distansarbete skapar ett A och ett B-lag på arbetsmarknaden. Men ska verkligen fördelning av ansvar och arbetsuppgifter kräva att medarbetarna är fysiskt nära chefen? Nyligen...

    • Posted september 10, 2021
    • 0