All posts tagged "Balans"

 • Distansarbete minskade stressen

  Arbetstagare som under pandemin helt eller delvis arbetade hemifrån har varit mindre stressade, har haft bättre möjligheter till återhämtning och har fått bättre eller mycket bättre balans mellan arbetsliv och privatliv än före pandemin. Det visar en...

  • Posted april 26, 2022
  • 0
 • Så ska Lindeskolan i Lindesberg få en budget i balans

  ”Låt utvärdera konsekvenserna av att lägga ner program som inte attraherar elever”. Det är en av rekommendationerna som konsultföretaget KPMG presenterar i sin genomlysning av Lindeskolans ekonomi. Slutrapporten behandlas på kommande möte med Lindesbergs kommuns barn- och...

  • Posted januari 8, 2022
  • 0
 • Åtgärder krävs för mer balanserade bränslepriser

  Det senaste året har priserna på flytande drivmedel, särskilt diesel, skjutit i höjden. Orsakerna är förstås flera, varav ett antal som vi inte kan påverka som priset på råvaran, ett resultat av global tillgång och efterfrågan. Drivmedelsleverantörer...

  • Posted januari 4, 2022
  • 0
 • Var tredje tonåring värdesätter främst balansen mellan arbete och fritid hos framtida arbetsgivare

  Var tredje tonåring värdesätter främst balansen mellan arbete och fritid hos framtida arbetsgivare – arbetsgivarens rykte, företagskultur och samhällsansvar prioriteras inte av Gen Z. En ny nordisk undersökning, genomförd av sociala medieplattformen Yubo, visar att balansen mellan...

  • Posted september 19, 2021
  • 0
 • Bättre balans mellan jobb och fritid – fem tips

  Hinna med familj, vänner och träning. Samtidigt leverera på jobbet, hålla deadlines och ställa upp för kollegorna – men se upp för frestelsen att jobba i kapp på kvällar och helger. Att skapa balans mellan jobb och...

  • Posted maj 12, 2021
  • 0
 • En femtedel av Sveriges kvinnor saknar balans mellan arbetsliv och privatliv

  En ny undersökning som Norstat har gjort på uppdrag av Aller media visar bland annat att många svenska kvinnor saknar balans mellan arbete och privatliv, att de fortfarande tar det huvudsakliga ansvaret för hem och familj och...

  • Posted juni 10, 2020
  • 0
 • Hållbart lantbruk i balans måste vara lönsamt

  Visste du att det svenska lantbruket är bland de bästa i världen? När vi pratar hållbarhet. Det gäller att odla i balans med klimat och natur. I podden Bonden& jag berättar Håkan Walhstedt på Hidinge gård utanför...

  • Posted april 16, 2020
  • 0
 • Prioriteringar för Tekniska nämnden för en ekonomi i balans

  Idag fastslog Tekniska nämnden årsberättelsen för 2019. Hög måluppfyllelse och många positiva betyg från medborgarna i undersökningar kännetecknade året, men också ett ekonomiskt underskott. Sedan tidigare pågår ett arbete för en ekonomi i balans. Det ekonomiska underskottet...

  • Posted februari 13, 2020
  • 0
 • ​Örebro kommun har utmaningar men sammantaget en ekonomi i balans

  Det preliminära resultatet i bokslutet för Örebro kommun är 407 mnkr, vilket är 190 mnkr högre än budgeterat. Avvikelsen beror till stor del på värdeökning av kommunens finansiella tillgångar. Utmaningar finns i de kommunala verksamheterna som visar...

  • Posted februari 12, 2020
  • 0
 • ​Balansen mellan dopamin och serotonin påverkar social fobi

  Det kan vara balansen mellan signalsubstanserna serotonin och dopamin i hjärnan som påverkar om en person utvecklar social fobi. Tidigare har forskning i huvudsak fokuserat på serotonin- eller dopaminsystemen var för sig. Nu kan forskare vid Uppsala...

  • Posted januari 27, 2020
  • 0