Alla inlägg taggade "Barnplantorna"

 • 1 miljon människor hör med cochleaimplantat

  Cochleaimplantat är den största medicinteknologiska landvinningen i modern tid att återskapa ett sinne. Vilken milstolpe! Nu rapporteras att en miljon barn och vuxna globalt hör med cochleaimplantat. Vuxna CI-hörande får ökad livskvalitet efter en CI-operation och många...

  • Skrivet augusti 4, 2022
  • 0
 • Barnplantorna visar att cochleaimplantat-behandling är underfinansierad

  Cochleaimplantat/CI, en metod för att återskapa hörsel, metoden har revolutionerat möjligheterna för både vuxna och barn med grav hörselnedsättning/dövhet att höra. WHO (World Health Organization) visar i rapporten ”action for Hearing Loss-Make a Sound Investment” att behandla...

  • Skrivet mars 27, 2017
  • 0