All posts tagged "Behandling"

 • Forskning lägger grunden för ny behandling

  Forskning lägger grunden för ny behandling vid artros, nya behandlingar vid artros och bättre metoder för att tillverka ledbrosk i laboratorium – det har en ny upptäckt lagt grunden för. – Mekanismer som styr ledbroskets utveckling har...

  • Posted oktober 9, 2022
  • 0
 • Brister i vården av depression får stora konsekvenser

  Studie visar att deprimerade ofta drabbas av andra sjukdomar, lång sjukskrivning och ökad dödlighet. Det finns brister i vård och behandling av personer med allvarlig depression, vilket leder till upprepade återbesök till den psykiatriska öppenvården, långa inläggningar,...

  • Posted september 19, 2022
  • 0
 • Apotek Hjärtat släpper svampbok

  Apotek Hjärtat släpper svampbok – en guide till de vanligaste svamparna och hur de behandlas. Hösten är på ingång, vilket innebär högsäsong för svamp ute i skog och mark. Men svamp är även vanligt både i och...

  • Posted september 6, 2022
  • 0
 • Ny internetbaserad metod för att behandla tonårsdepression

  Många tonåringar lider av depressioner som kan leda till svårigheter senare i livet. Kognitiv beteendeterapi på nätet är en vanlig behandling vid depression, men alla blir inte hjälpta och fler tillgängliga alternativ behövs. En ny psykodynamisk terapi...

  • Posted juli 18, 2022
  • 0
 • Projekt för att hitta ny behandling av inflammation som orsak till sjukdomar

  Inflammation är en viktig orsak till ateroskleros, som i sin tur är den vanligaste orsaken till hjärt-kärlsjukdomar, Rosanne Reitsema har fått anslag av KK-stiftelsen för att undersöka nya metoder för att behandla inflammation. Målet för projektet är...

  • Posted maj 25, 2022
  • 0
 • Enklare provtagning underlättar behandling vid infektion i ögat

  Varje år behandlas drygt 100 patienter på Universitetssjukhuset Örebro för en allvarlig infektion på ögats yta, infektionen på ögats hornhinna behöver behandlas snabbt. – Vi såg därför att de provtagningar som behöver göras på ögat skulle kunna...

  • Posted mars 11, 2022
  • 0
 • Kunskap om hjärntumörers metabolism kan förbättra behandling

  Forskare vid Umeå universitet visar att uttrycket av metaboliter varierar kraftigt mellan olika undergrupper av elakartade hjärntumörer. Upptäckten kan användas för att utveckla bättre avbildningsteknik för diagnostisering och målinriktad behandling av specifika typer av tumörer. Studien publiceras...

  • Posted mars 6, 2022
  • 0
 • Immunterapi vinner terräng i behandling av spridd svårbehandlad bröstcancer

  Omkring var tionde kvinna som drabbas av bröstcancer har en så kallad trippelnegativ variant, som främst drabbar kvinnor under 50 år. Den är mer svårbehandlad och innebär större risk för återfall än andra cancerformer. I november i...

  • Posted februari 5, 2022
  • 0
 • Läkemedel i förebyggande syfte minskar risken för sjukhusvård vid RS-virus

  Den vanligaste förebyggande behandlingen av RS-virus hos barn har god effekt: den kan halvera risken för inneliggande sjukhusvård bland barn i riskgrupper. Det visar en ny översikt från forskarnätverket Cochrane Sverige vid Skånes universitetssjukhus, som sammanställt medicinsk...

  • Posted januari 8, 2022
  • 0
 • Studie om T-lymfocyt som möjlig ny behandling får pengar av Cancerfonden

  Hos patienter med tarmsjukdomen mikroskopisk kolit ökar en form av lymfocyter i immunförsvaret som normalt motverkar cancer, Elisabeth Hultgren-Hörnquist har fått 1,8 miljoner kronor av Cancerfonden för att undersöka möjligheter till nya behandlingar. – Kronisk inflammation ökar...

  • Posted december 13, 2021
  • 0