All posts tagged "Bemötande"

 • Stöd till vårdpersonal för att möta personer

  Stöd till vårdpersonal för att möta personer, som involverats i gängkriminalitet. Socialstyrelsen ska ta fram ett nationellt kunskapsstöd för att vårdpersonal bättre ska kunna bemöta personer som är drabbade av, eller involverade i, våldsbejakande miljöer. – Det...

  • Posted november 1, 2023
  • 0
 • Högt betyg för respekt och bemötande

  Högt betyg för respekt och bemötande inom psykiatrin i årets patientenkät, när Örebro läns patienter får tycka till om den psykiatriska vården ges det högt betyg för respekt och bemötande. Majoriteten av patienterna har också ett gott...

  • Posted oktober 4, 2022
  • 0
 • Förstärkta insatser för bemötande av personer med psykisk ohälsa

  Polismyndigheten ska stärka kompetensen hos polisanställda för att bemöta personer med psykisk ohälsa kopplat till brott i nära relation.  En stor andel av de personer som begår dödligt våld i nära relation har en bakom­liggande psykisk ohälsa....

  • Posted augusti 4, 2022
  • 0
 • Stora brister i regionernas rutiner för att möta utsatta för sexuell exploatering

  Sveriges regioner visar stora brister i rutinerna för att möta personer som utsätts för kommersiell sexuell exploatering. En av 20 regioner ställer rutinmässiga frågor för att identifiera utsatta för kommersiellt sexuellt våld och endast var fjärde region...

  • Posted november 15, 2021
  • 0
 • Nöjdhet i äldreomsorgen uppnås genom gott bemötande

  Med en allt äldre befolkning sätts en redan ansträngd äldreomsorg på prov, då måste fokus läggas på rätt saker: att skapa mest värde för den äldre. Ny forskning från Högskolan i Skövde visar att största nöjdhet, och...

  • Posted juni 18, 2018
  • 0
 • Sju av tio resenärer anser att bussföraren har ett trevligt bemötande

  70 procent av de som reser kollektivt i Örebro län anser att bussföraren har ett trevligt bemötande. Det framgår av en årsrapport för 2017 från Kollektivtrafikbarometern. Sju av tio resenärer upplever att det är enkelt att få...

  • Posted mars 6, 2018
  • 0
 • Patienterna upplever ett gott bemötande och hög tillgänglighet på akuten

  Patienterna vid länets akutmottagningar anser i stor utsträckning att de bemöts med respekt och värdighet, även tillgängligheten till akuten får gott omdöme när patienterna får säga sitt. Det visar Sveriges Kommuner och Landstings, SKL, senaste nationella patientenkät. I...

  • Posted mars 1, 2017
  • 0