All posts tagged "Betalkonto"

  • Äldre och funktionsnedsatta stängs ute från nya betalningslösningar

    Digital utsatthet, sårbarheter i kontantkedjan och allas rätt till ett betalkonto. Det är några av de orospunkter som Sveriges länsstyrelser i dag lägger fram till regeringen när de presenterar rapporten Bevakning av grundläggande betaltjänster 2021. Bedömningen är...

    • Posted december 2, 2021
    • 0