Alla inlägg taggade "Bete"

 • Bete ger näringsrikare vegetation och variation i landskapet

  I en nyligen publicerad studie har forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) jämfört hur växternas energi- och näringsinnehåll påverkas av att djur betar markerna året om jämfört med om man klipper dem en gång i månaden. Studien visar...

  • Skrivet augusti 7, 2019
  • 0
 • Så vill vi bidra till att bevara odlingslandskapets biologiska mångfald

  Odlingslandskapets biologiska mångfald är hotad och ungefär hälften av alla rödlistade arter i Sverige är knutna till det brukade landskapet. Förändringen av odlingslandskapet har under de senaste 100 åren varit omfattande när befolkningen ökat och jordbruket rationaliserats...

  • Skrivet februari 13, 2019
  • 0