All posts tagged "Biblioteksplan"

 • Mer om skolbibliotek och samverkan

  Mer om skolbibliotek och samverkan i Lindesbergs nya biblioteksplan. I Lindesbergs kommun nya Biblioteksplan för 2023–2026 får skolbiblioteken mer plats än tidigare, och Tillväxtförvaltningen (med ansvar för folkbiblioteken) ska samverka mer med Barn- och utbildningsförvaltningen (med ansvar för...

  • Posted december 12, 2022
  • 0
 • Pandemin sätter sin prägel på bibliotekens framtida verksamhet

  Region Örebro läns biblioteksplan har reviderats för att säkerställa att den är aktuell samt att den matchar de behov och önskemål som kommit fram i spåren av pandemin. Precis som övriga regioner i Sverige har Region Örebro...

  • Posted november 23, 2021
  • 0
 • Ny reviderad biblioteksplan på gång i Lindesbergs kommun

  En ny biblioteksplan för Lindesbergs kommun håller på att tas fram. Det handlar om en revidering av den nuvarande Biblioteksplan 2017- 2020 som gäller både folkbibliotek (tillväxtnämndens uppdrag) och skolbibliotek (barn- och utbildningsnämndens uppdrag). I biblioteksplanen heter...

  • Posted april 19, 2021
  • 0