Alla inlägg taggade "BiblioteksplanSkolbibliotek"

  • Glöm inte skolbiblioteken i Lindesbergs nya biblioteksplan

    En ny reviderad biblioteksplan för Lindesbergs kommun håller på att tas fram – en gemensam för både folkbibliotek och skolbibliotek. ”Glöm inte skolbiblioteken som en pedagogisk resurs med välutbildad personal, ändamålsenliga lokaler och en tillräcklig mediebudget för...

    • Skrivet april 20, 2021
    • 0