All posts tagged "Biblioteksstatistiken 2022"

  • Besö­kar­na är till­ba­ka och många är ungdo­mar

    Förra året kunde alla besöka sitt bibliotek som vanligt, efter att restriktionerna från pandemin tagits bort. Drygt 3,5 miljoner personer gjorde minst ett fysiskt lån, en fjärdedel av dem var under 18 år. Det visar Sveriges officiella...

    • Posted maj 25, 2023
    • 0