All posts tagged "Bilhushåll"

  • Örebro län drabbas av höjd bensinskatt

    I år drabbas drygt vart tredje bilhushåll i Örebro län av en skattehöjning på bensinen med minst 390 kronor, sedan 2014 har skatten på årstanken för dessa hushåll ökat med minst 1 780 kronor. Skattebetalarna har med hjälp...

    • Posted maj 16, 2017
    • 0