Alla inlägg taggade "Biodrivmedel"

 • Stora skillnader i livscykelanalyser för biodrivmedel

  Tre ramverk för beräkning av miljöpåverkan från biodrivmedel i transportsektorn har jämförts i en omfattande studie. Jämförelsen visar stora skillnader i svaren kring miljöpåverkan i respektive ramverk och ett stort behov av produktspecifika regler för just biodrivmedel,...

  • Skrivet maj 29, 2022
  • 0
 • Infångat kol kan öka framtida produktion av drivmedel

  Nyckeln till en ökad biodrivmedelsproduktion från skogens restströmmar är att satsa på tekniker som fångar och tar vara på mer av kolet i råvaran. I en ny forskningsstudie undersöks 14 befintliga tekniker för produktion av biodrivmedel för...

  • Skrivet april 18, 2022
  • 0
 • Nya möjligheter med tioårig skattebefrielse på biodrivmedel

  Regeringen ansöker om fortsatt skattebefrielse i tio år hos EU-kommissionen för rena biodrivmedel. Om ansökan godkänns skapas nya möjligheter att långsiktigt investera i produktion av rena biodrivmedel i Sverige. Något som tidigare varit osäkert, då skatteundantaget förnyats...

  • Skrivet februari 18, 2022
  • 0
 • Stabila styrmedel nödvändiga vid satsningar på biodrivmedel

  Stabila och långsiktiga styrmedel är nödvändiga för att gynna investeringar i produktion av svenska biodrivmedel och för att nå klimatmålet för transportsektorn till 2030. De politiska partierna och myndigheterna måste bekräfta de beslut som tagits om reduktionsplikten....

  • Skrivet februari 17, 2022
  • 0
 • EU-kommissionen positiv till skattebefrielse på rena biodrivmedel

  Stora prishöjningar på klimatbra drivmedel kan väntas 2023 om EU inte låter rena biodrivmedel undantas från skattekrav. Nya statsstödsregler ändrar förutsättningarna. Därför är det av största vikt att regeringen nu ansöker om skattebefrielse hos EU senast 1...

  • Skrivet januari 21, 2022
  • 0
 • Den 1 januari höjs reduktionsplikten

  För att nå de svenska klimatmålen till 2030 med hjälp av hållbara biodrivmedel har regeringen infört reduktionsplikt för bensin och diesel. Den 1 januari sker en höjning av reduktionsplikten. Reduktionsplikten för bensin och diesel infördes den 1...

  • Skrivet december 29, 2021
  • 0
 • 20 procents ökning av biodrivmedel 2021

  Det senaste året har produktionskapaciteten för biodrivmedel i Sverige ökat med cirka 20 procent. Det visar tidningen Bioenergis undersökning av biodrivmedelsproducenter. I Sverige finns cirka 75 anläggningar som producerar biodrivmedel, varav omkring 60 producerar biometan och 15...

  • Skrivet december 23, 2021
  • 0
 • Så når Sverige klimatmålen 2045 med svenska biodrivmedel

  Svebio föreslår nya styrmedel för att underlätta finansiering av nya fabriker för svenska biodrivmedel. Resultatet gör att Sverige kan realisera potentialen av främst skogsrester till biodrivmedel och biojetbränslen och nå klimatmålen till 2045. Svebio har genomfört en...

  • Skrivet september 22, 2021
  • 0
 • EU:s förslag ger Sverige ett utsökt förhandlingsläge om koldioxidskatterna

  För att kunna genomföra EU-kommissionens förslag om coronakrispaket krävs det enighet mellan unionens 27 länder. Det är villkoret eftersom det handlar om finanspolitik och skatter, där medlemsländerna än så länge har egen exklusiv beslutanderätt. Sverige kommer att...

  • Skrivet maj 31, 2020
  • 0
 • Produktion av biodrivmedel i Norden kan öka 400 procent till 2025

  Intresset för att producera biodrivmedel i Norden ökar. Idag finns kapacitet att varje år producera 12 TWh flytande biodrivmedel i Norden. Just nu byggs sju nya anläggningar som ökar kapaciteten med ytterligare mer än 3 TWh biodrivmedel....

  • Skrivet december 13, 2019
  • 0