Alla inlägg taggade "Biogas"

 • EU:s bilpolitik ger höga klimatutsläpp

  EU-parlamentet ställde sig bakom EU-kommissionens förslag om att fasa ut bilar med förbränningsmotorer. Det är en felaktig politik som leder till onödigt höga koldioxidutsläpp i framtiden, menar Gustav Melin, vd för Svebio, Svenska Bioenergiföreningen. Beslutet är felaktigt...

  • Skrivet juni 10, 2022
  • 0
 • Biogas fortsatt billigare när bränslepriserna skenar

  När priserna på drivmedel skenar fortsätter den lokalproducerade biogasen att vara ett konkurrenskraftigt bränsle. Trots det förändrade marknadsläget ligger biogaspriset just nu 16-17 procent under bensin och diesel. Priserna för att tanka påverkar hela samhället, de importerade...

  • Skrivet mars 25, 2022
  • 0
 • Låt även biogaskunder ta del av elpriskompensationen

  Kraftringen välkomnar regeringens beslut om en kompensation till elkunderna för det höga elpriset. Men vi saknar en motsvarande kompensation till de hushåll som värmer upp sin bostad med biogas. -Det vore olyckligt om kunder börjar överge biogasen...

  • Skrivet mars 6, 2022
  • 0
 • Mer matavfall till Karlskoga

  Biogasanläggningen i Karlskoga har säkrat matavfallsleveranser från fyra kommuner. Karlstad, Kil, Säffle och Åmål tecknar avtal efter upphandling och därigenom utökas samarbetena utanför den egna regionen. Biogasbolaget startade upp anläggningen i Karlskoga 2013 och både Karlstad och...

  • Skrivet februari 28, 2022
  • 0
 • Biogasen kan minska koldioxidutsläppen inom industrin

  Betydande mängder fossila bränslen inom industrin i Mälardalsregionen skulle kunna ersättas med biogas när industrin måste uppnå skärpta EU-krav. Det visar en ny kartläggning från BioDriv Öst. Men det finns flera hinder i vägen. Inom industrin i...

  • Skrivet oktober 12, 2021
  • 0
 • Biogasproduktionen och biogasanvändningen ökade med 2 procent under 2020

  Den svenska biogasproduktionen ökade svagt under 2020 till totalt 2161 GWh, visar ny statistik från Energimyndigheten. Biogasen producerades främst av olika typer av avfall och restprodukter som avloppsslam, matavfall, gödsel och avfall från livsmedelsindustri. Den totala biogasanvändningen...

  • Skrivet oktober 2, 2021
  • 0
 • Nytänk gör hållbarhet möjligt i Örebro

  Man måste vara modig för att ta första steget in i framtiden. För Örebro kommun är det viktigt att vara offensiva i sina upphandlingar och ställa höga krav för att gå före mot ett mer hållbart samhälle....

  • Skrivet augusti 24, 2021
  • 0
 • Bilars utsläpp är mer komplext än avgasröret

  EU ser bara elbilar som miljöbilar och den svenska regeringen funderar på att följa efter. Det slår undan fötterna för ett annat drivmedel som har stor potential att hjälpa länderna i EU att nå klimatmålen. Nu höjer...

  • Skrivet juli 8, 2021
  • 0
 • Kommuner och regioner visar vägen till en fossilfri transportsektor

  I ett nytt informationsmaterial från BioDriv Öst presenteras sexton konkreta exempel på transportupphandlingar i framkant. Genom att tillämpa tuffa miljökrav kan kommuner och regioner göra stor skillnad på såväl lokal som nationell nivå. Läs exemplen som bidrar...

  • Skrivet december 17, 2020
  • 0
 • Information om utsläpp av biogas i Bettorp, Örebro den 2 december 2020

  Vi vill informera våra kunder, leverantörer och allmänheten om hur vi inom Biogasbolaget i Mellansverige AB har hanterat händelsen med utsläpp av biogas vid anläggningen i Bettorp den 2 december 2020. Händelseförloppet Larmet till 112 kom ca...

  • Skrivet december 4, 2020
  • 0