All posts tagged "Biogas"

 • Karlskoga: Nya tankstationen för biogas i full drift

  Sedan månadsskiftet går det att tanka biogas på den nya tankstationen i Rosendal. Under de första veckorna har intrimning gjorts, och stationen är nu i full drift. Sedan tidigare finns en tankstation vid Mosserud, intill biogasanläggningen. För att...

  • Posted november 24, 2017
  • 0
 • Fallfrukt blir till biogas i Karlskoga

  På Mosseruds återvinningsanläggning finns sedan några veckor tillbaka en container för fallfrukt. Här kan den som har överbliven frukt hemma i trädgården lämna överskottet. Det går sedan vidare till biogasanläggningen där det blir till biogas och biogödsel....

  • Posted oktober 13, 2017
  • 0
 • Medvind för svensk biogas trots snålblåst

  Sveriges biogasproduktion ökade med fyra procent under år 2016, jämfört med året innan. Allt mer av denna biogas uppgraderas också till fordonsgas, hela 64 procent. Trots denna medvind för svensk biogas finns oroande tecken. Konkurrensen från subventionerad...

  • Posted oktober 4, 2017
  • 0
 • Ny tankstation för biogas på gång i Karlskoga

  Under denna vecka startar bygget av den nya tankstationen för biogas i Rosendal. Arbetet beräknas pågå under hösten och den ska enligt planerna vara i bruk i slutet av året. Den nya tankstationen är den andra tankstationen för...

  • Posted september 5, 2017
  • 0
 • Fler av Region Örebro läns bussar ska gå på biogas

  Ökad användning av biogas och fortsatt utredning av eldrift inom kollektivtrafiken, det är två åtgärder som nämnden för samhällsbyggnad föreslår regionstyrelsen att besluta om. – Att vi utökar användandet av biogas har två syften. Dels för att...

  • Posted augusti 31, 2017
  • 0
 • ​Biogasen vinner tiokampen men EU hindrar utvecklingen

  Politiken, näringslivet och forskningen är överens: fördelarna med biogas är många men EU och befintliga styrmedel hindrar det breda genombrottet. Kreativa samarbeten mellan företag och politiker kring lagstiftning och styrmedel, samt underlag som visar på biogasens totala...

  • Posted juli 6, 2017
  • 0
 • Prioritera inhemska bränslen som biogas

  Biogas har samhällsnyttor långt utöver att vara ett fossilfritt bilbränsle. Biogas bidrar till en cirkulär ekonomi och till samtliga FN:s hållbarhetsmål. Det visar forskare vid Linköpings universitet och Biogas Research Center, BRC, i en vetenskaplig rapport som...

  • Posted februari 4, 2017
  • 0
 • Ekonomi – Biogasproduktionen ökade nio procent under 2015

  Idag publiceras rapporten ”Produktion och användning av biogas och rötrester år 2015” från Energimyndigheten. Rapporten är framtagen i samarbete med Energigas Sverige tillsammans med Avfall Sverige, Svenskt Vatten och LRF, och visar på flera viktiga nyheter för...

  • Posted oktober 4, 2016
  • 0
 • Regionalt | Så ska fler kommuner få biogastankställen

  År 2030 ska den svenska fordonsflottan vara fossiloberoende. Sverige har kommit en bra bit på vägen i ett internationellt perspektiv, men möjligheterna att tanka ”grönt” skiljer sig trots det markant åt inom Sveriges gränser. I ett nytt...

  • Posted januari 11, 2016
  • 0
 • Regionalt | Historiskt hög biogasandel i fordonsgasen

  Aldrig tidigare har andelen biogas i den sålda fordonsgasen varit så hög som under årets första sex månader. 73 procent biogas visar att efterfrågan på det avfallsbaserade bränslet ökar. Trots positiv biogasandel oroas branschen dock av att...

  • Posted augusti 23, 2015
  • 0