All posts tagged "Biogaskunder"

  • Låt även biogaskunder ta del av elpriskompensationen

    Kraftringen välkomnar regeringens beslut om en kompensation till elkunderna för det höga elpriset. Men vi saknar en motsvarande kompensation till de hushåll som värmer upp sin bostad med biogas. -Det vore olyckligt om kunder börjar överge biogasen...

    • Posted mars 6, 2022
    • 0