Alla inlägg taggade "Bioligisk mångfald"

  • Så vill vi bidra till att bevara odlingslandskapets biologiska mångfald

    Odlingslandskapets biologiska mångfald är hotad och ungefär hälften av alla rödlistade arter i Sverige är knutna till det brukade landskapet. Förändringen av odlingslandskapet har under de senaste 100 åren varit omfattande när befolkningen ökat och jordbruket rationaliserats...

    • Skrivet februari 13, 2019
    • 0