All posts tagged "Biverkningar"

 • Utökade möjligheter till uppföljning av misstänkta biverkningar

  Genom ett regeringsbeslut idag får Läkemedelsverket möjlighet att med hjälp av vaccinationsregistret komplettera ofullständiga rapporter om misstänkta biverkningar – uppgifter som tidigare eftersökts manuellt. I en hemställan tidigare i år begärde Läkemedelsverket att få ta del av...

  • Posted juni 12, 2021
  • 0
 • Information till personer som nyligen vaccinerat sig med Astra Zenecas vaccin

  Den 16 mars beslutade Folkhälsomyndigheten att vaccinationerna med Astra Zenecas vaccin mot covid-19 ska pausas. Detta i avvaktan på besked från den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA, som utreder säkerhetsfrågor kring vaccinet. Orsaken till Folkhälsomyndighetens beslut är att ett...

  • Posted mars 16, 2021
  • 0
 • Tydligare uppdatering av rapporterade misstänkta biverkningar

  Läkemedelsverket kommer från och med nu att presentera inrapporterade misstänkta biverkningar av vaccinerna mot covid-19 på ett tydligare sätt som ger en mer representativ bild av rapporteringsläget, uppdateringen kommer att göras veckovis på Läkemedelsverkets webbplats. Tidigare har...

  • Posted mars 6, 2021
  • 0
 • Nya säkerhetsrapporter för vaccinerna mot covid-19

  Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har idag publicerat sina månadsvisa säkerhetsrapporter för två av vaccinerna mot covid-19, Comirnaty (Pfizer BioNTech) och Covid-19 Vaccine Moderna (Moderna). För båda vaccinerna förblir den rekommenderade användningen oförändrad, liksom bedömningen av vaccinernas nytta...

  • Posted mars 6, 2021
  • 0
 • Inga nya biverkningar i första säkerhetsuppdateringen för Comirnaty

  EMA har idag publicerat sin första säkerhetsrapport av Pfizer/BioNTechs vaccin Comirnaty. Enligt EMA har inga nya biverkningar identifierats och de säkerhetsdata om Comirnaty som samlats in sedan vaccinationsstarten, överensstämmer med kända säkerhetsprofilen för vaccinet. – Misstänkta biverkningar...

  • Posted januari 29, 2021
  • 0
 • Veckovis sammanställning av inrapporterade misstänkta biverkningar för coronavaccinerna

  Från och med idag publicerar Läkemedelsverket veckovisa sammanställningar av inrapporterade misstänkta biverkningar av vaccin mot covid-19. Viktigt att notera är att vad som återges på sidan är inrapporterad data, som kräver närmare analys innan något eventuellt samband...

  • Posted januari 11, 2021
  • 0
 • Möjligt att förutse risken för svåra biverkningar av cancerbehandling

  Risken för allvarlig påverkan på blodstatus och benmärg vid cytostatikabehandling kunde förutsägas med en prediktionsmodell, som utvecklats av forskare vid Linköpings universitet. Forskningen kan bidra till att det på sikt blir möjligt att med genanalys hitta patienterna...

  • Posted november 14, 2020
  • 0
 • Flera gener bidrar till narkolepsi orsakad av Pandemrix

  Ärftliga faktorer kan öka risken att få en svår ovanlig biverkan. Detta studeras systematiskt i det nationella projektet Swedegene, ett samarbete mellan Uppsala universitet, Karolinska institutet och Läkemedelsverket, som har sitt säte vid Uppsala universitet. En av...

  • Posted februari 3, 2019
  • 0
 • Ny undersökning visar på stora brister i epilepsivården

  Personer med epilepsi får inte den vård de behöver och bristande anfallskontroll och biverkningar av medicineringen är ett stort problem. Det medför stora begränsningar för de drabbade att klara av vardagliga sysslor, arbete och studier. Det visar...

  • Posted december 8, 2018
  • 0
 • Fortsatt ökning av veterinärmedicinsk biverkningsrapportering

  Under 2017 har 692 biverkningsrapporter för läkemedel till djur sänts in till Läkemedelsverket, en ökning från förra årets 616. De flesta rapporterna gäller biverkningar hos hundar, följt av biverkningar hos katt, häst och nöt. För veterinärer finns...

  • Posted oktober 24, 2018
  • 0