All posts tagged "Bokslut"

 • Svenskarna investerade 12,7 miljarder på sig själva

  I skönhetsekonomens rapport, baserat på data från bokadirekt.se kan man slå fast att: under 2021 genomfördes 17,6 miljoner skönhetsbehandlingar till ett värde av 12,7 miljarder kronor antalet genomförda behandlingar ökade med 18% jämfört med 2020 antal genomförda...

  • Posted januari 8, 2022
  • 0
 • Coronapandemin ger avtryck i årets bokslut för Örebro kommun

  Coronapandemin präglade hela år 2020, och det visar sig också i bokslutet för Örebro kommun när det nu har presenterats för Kommunstyrelsen. En stor del av överskottet kommer från statsbidrag som Örebro kommun fått för att både...

  • Posted februari 10, 2021
  • 0
 • Örebro kommun har utmaningar men sammantaget en ekonomi i balans

  Det preliminära resultatet i bokslutet för Örebro kommun är 407 mnkr, vilket är 190 mnkr högre än budgeterat. Avvikelsen beror till stor del på värdeökning av kommunens finansiella tillgångar. Utmaningar finns i de kommunala verksamheterna som visar...

  • Posted februari 11, 2020
  • 0
 • Turismen växer med fler utländska besökare

  Turismen växer och lockar både svenska och utländska besökare. I fjol omsatte näringen 337 miljarder kronor, en ökning med 6 procent jämfört med året innan. Utländska besökare stod för drygt 40 procent eller 144 miljarder. År 2018...

  • Posted juni 19, 2019
  • 0
 • Örebroporten redovisar en vinst på 33 mkr för 2017

  Örebroporten Fastigheter redovisar i bokslutet för 2017 en vinst på 32,9 mkr (42,7) före skatt. Omsättningen låg på 382 mkr (369). Vid årets slut var den ekonomiska vakansgraden låg, 1,0%. Driftnettot uppgår till 265 mkr (262) och...

  • Posted mars 8, 2018
  • 0
 • Oerhört hög uthyrningsgrad hos Örebroporten

  Örebroporten Fastigheter redovisar i bokslutet en vinst på 46,7 mkr (39,8) efter skatt. Omsättningen låg på 369 mkr (344), vid årets slut var den ekonomiska vakansgraden rekordlåg, 0,7%. Vi känner oss tillfredställda med året som gått. Resultatet...

  • Posted mars 29, 2017
  • 0
 • Lokalt | ÖrebroBostäders bokslutskommuniké för 2015

  ÖrebroBostäder AB (ÖBO) redovisade idag sitt bokslut för 2015. Företagets preliminära resultat efter finansiella poster för 2015 blev 124 mkr, vilket ska jämföras med 68 miljoner kronor för 2014. Resultat Årets resultat efter finansiella poster blev 124...

  • Posted februari 6, 2016
  • 0
 • Ekonomi | Bokslutskommuniké Axfood AB 1 jan-31dec 2014

  – Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under perioden oktober-december till 9 978 Mkr (9 550), en ökning med 4,5 procent. – Omsättningen i egenägd detaljhandel ökade med 3,3 procent under perioden. Omsättningen i jämförbara butiker ökade under perioden...

  • Posted februari 18, 2015
  • 0
 • Ekonomi | Nokian Tyres bokslut 2014

  Ökade marknadsandelar och framsteg i verksamheten mildrar effekterna av svag rysk ekonomi. Starkt kassaflöde möjliggör stabil utdelning. Oktober-december 2014 Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 7.7 procent och var 380.0 MEUR (411,8 MEUR 10-12/2013). Rörelseresultatet uppgick till...

  • Posted februari 11, 2015
  • 0
 • Ekonomi | AstraZeneca PLC : Bokslutsrapport för fjärde kvartalet och helåret 2014

  Det finansiella resultatet för 2014 är i linje med den höjda prognosen som lämnades i samband med resultatet för tredje kvartalet 2014. Intäkterna för helåret ökade med 3 % i fasta valutakurser (CER) till 26 095 MUSD...

  • Posted februari 11, 2015
  • 0