All posts tagged "Börja med barnen"

  • För en mer jämlik vård och hälsa för barn och unga

    Svenska Läkaresällskapet (SLS) har lämnat synpunkter på betänkandet ”Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och nära vård”. SLS välkomnar förslag om hälsodataregister för systematiskt förbättringsarbete och lyfter vikten av nytta-risk-analys när...

    • Posted februari 6, 2022
    • 0