All posts tagged "Bostäder"

 • Rekordmånga bostäder säljs underhand

  Det är fortsatt full fart på bostadsmarknaden och SkandiaMäklarna gjorde ytterligare en stark månad med nya rekord på bostadsmarknaden.  – Vi ser en tydlig trend att fler bostäder än någonsin säljs underhand och inte publiceras på de...

  • Posted maj 7, 2021
  • 0
 • ÖrebroBostäder bygger nytt i kvarteret Biplanet på södra Ladugårdsängen

  Med start i april bygger ÖrebroBostäder bostäder samt en förskola med fem avdelningar i kvarteret Biplanet på södra Ladugårdsängen. Husen miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver och sommaren 2023 står husen klara. Granne med Änglandaskolan bygger ÖrebroBostäder två hus...

  • Posted april 7, 2021
  • 0
 • Utskott vill ha höga hus i Lindesbergs centrum

  Utskottet för stöd och strategi i Lindesbergs kommun vill ha ännu mer fokus på bostäder i Lindesbergs centrum – med möjlighet att bygga höga hus (åtta våningar eller mer). Därför får Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen ännu en gång arbeta...

  • Posted januari 27, 2021
  • 0
 • Utskott vill ha mer fokus på bostäder i Lindesbergs centrum

  Utskottet för stöd och strategi i Lindesbergs kommun vill ha mer fokus på bostäder i Lindesbergs centrum. Därför får Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen arbeta om sitt förslag som bland annat vill skydda kulturmiljöer i centrala Lindesberg. Utskottet för stöd...

  • Posted december 12, 2020
  • 0
 • Fler och billigare bostäder krävs

  Dagens bostadsbrist har lett till kraftigt ökade bostadspriser och hyresnivåer som utestänger stora grupper från bostadsmarknaden. Bristen på bostäder bidrar också till högre arbetslöshet eftersom det hindrar människor från att söka sig till regioner där jobben finns....

  • Posted november 30, 2020
  • 0
 • Mäklarna spår starkt kvartal för bostäder

  Mäklarsamfundets medlemmar tror på en fortsatt stark och uppåtgående bostadsmarknad under årets sista kvartal. 46 procent tror att villapriserna kommer stiga och 55 procent tror på ökad efterfrågan. Drygt en fjärdedel tror att priserna stiger också på...

  • Posted oktober 3, 2020
  • 0
 • Så planeras för bostäder i och kring Kristinaskolan i Lindesberg

  ”Skolbyggnaden och gymnastikhuset har sådana kulturhistoriska värden att de bör skyddas”, enligt det reviderade förslaget till ny detaljplan för Kristinaskolan med omgivande fastigheter i centralorten Lindesberg. Förslaget är nu ute för granskning med möjlighet att lämna synpunkter...

  • Posted juli 14, 2020
  • 0
 • Nytt bostadskoncept ger tiotusentals nya bostäder inom sex år

  Efter tio år och tiotusen nya bostäder med 25 procent lägre byggkostnader, lanseras idag nästa generation Kombohus, Sveriges Allmännyttas populära typhuskoncept för hyreslägenheter. Det nya bostadskonceptet kan ge 25000 nya bostäder inom sex år och ökar prispressen...

  • Posted juni 3, 2020
  • 0
 • Allt fler bostäder behöver minska energianvändningen

  Sedan 2019 har behovet av energieffektivisering ökat hos såväl kommunala som privata fastighetsägare, visar en ny rapport från Navet som beställts av Swedisol. I rapporten intervjuas fastighetsägare över hela landet, som också pekar på att över 700...

  • Posted maj 31, 2020
  • 0
 • Mäklarsamfundets medlemmar väntar inga kraftiga prisfall på bostäder

  Mäklarsamfundets medlemmar är långt ifrån lika pessimistiska om bostadspriserna som många av de analytiker som hörts i medierna de senaste veckorna. Det framgår i en enkät som besvarats av nästan 1 100 mäklare i hela landet. Endast...

  • Posted april 29, 2020
  • 0