All posts tagged "Bostadslån"

 • Räntechocken minskade antalet nya bostadslån under 2022

  Lantmäteriets statistik visar på ändrade svenska lånevanor under 2022: Antalet nya inteckningar i fastigheter minskade med 15 procent sett över hela året, samtidigt som pantbreven löstes in i högre takt. Bakom siffrorna finns ökade räntekostnader och fallande...

  • Posted januari 16, 2023
  • 0
 • Nu blir elen dyrare än lånet

  Nu blir elen dyrare än lånet för villaägare i Örebro län. Elräkningen väntas bli dyrare än kostnaden för bostadslånet för många villaägare i Örebro län, även om Riksbanken fortsätter att höja räntorna. En villa med snittförbrukning och bundet...

  • Posted september 15, 2022
  • 0
 • Bolån till hushållen fortsätter att öka

  Trycket på bostadsmarknaden är högt på flera håll i landet. Den senaste statistiken visar att bolånen till hushåll växer i en takt på 5,8 procent jämfört med samma månad i fjol. Samtidigt som bolånen växer sjunker snitträntan...

  • Posted april 4, 2021
  • 0
 • Återinförda amorteringskrav på bostadslån skulle påverka drygt fyra av tio unga vuxna negativt

  Finansinspektionen har meddelat att de i september vill återinföra de tillfälligt borttagna amorteringskraven för de hushåll som behöver ta lån för att köpa en bostad. Detta kommer att påverka möjligheten att kunna köpa en bostad för 29...

  • Posted april 3, 2021
  • 0
 • Flest valde kort bindningstid i juni

  I juni valde 78 procent av alla som tecknade nya bostadslån på SBAB att binda räntan på tre månader. Det är ingen förändring sedan maj då lika stor andel valde kort bindningstid. Övriga bindningstider i juni I...

  • Posted juli 12, 2020
  • 0
 • Ny rapport om amorteringskravens effekt

  Lars E.O Svensson, professor i nationalekonomi och tidigare vice riksbankschef, fick i uppdrag av Stockholms Handelskammare att analysera amorteringskravet på bostadslån. Hans slutsats är att amorteringskravet infördes på felaktiga grunder och påverkat framförallt unga och personer utan...

  • Posted juni 10, 2019
  • 0
 • Två av tre skulle konsumera mindre om räntan höjs

  Två av tre svenska hushåll med bostadslån behöver dra ned på sin konsumtion vid en eventuell räntehöjning. Hos de flesta är restaurangbesöken den utgift som ryker först. Om även sparande inkluderas är det så många som fyra...

  • Posted mars 9, 2018
  • 0