All posts tagged "Bostadsområde"

 • Område norr om Lindesberg avspärrat

  Polisen har spärrat av ett mindre område norr om Lindesberg med anledning av ett föremål som bedöms som osäkert, Nationella bombskyddet är på plats. Föremålet ligger på en parkeringsplats i ett bostadsområde och de närmaste boningshusen är utrymda...

  • Posted mars 28, 2023
  • 0
 • Så här planeras Tamarinden att se ut

  Bostadsområdet Tamarinden i Sörbyängen kommer att präglas av en varierad arkitektur med fokus på smarta lösningar, grönska och hållbarhet, nu står det klart hur området planeras att se ut. Bostadsområdet Tamarinden tar fortsatta kliv framåt för att...

  • Posted april 29, 2022
  • 0
 • Nu släpps tomter i Älvesta

  Nu är Kumla kommun igång med bokningar av småhustomterna i Älvesta som är ett nytt bostadsområde med 30 småhustomter, två större tomter för flerfamiljshus, kedje- eller parhus och blandskog för lek och rekreation. Området har fina utblickar...

  • Posted april 19, 2022
  • 0
 • Tamarinden tar nästa steg i sitt förverkligande

  Örebros kommande bostadsområde Tamarinden i Sörbyängen tar nu ett steg närmare förverkligandet att bli en smart och hållbar stadsdel där husen delar energi på ett sätt som aldrig gjorts förut. Utbyggnaden av infrastrukturen har redan påbörjats och...

  • Posted september 29, 2021
  • 0
 • Samarbete mellan Örebro kommun, ÖBO och E.ON

  Örebro kommun, Örebrobostäder och E.ON har upprättat ett samarbete med ambition att tillskapa ett unikt bostadsområde: Tamarinden, Sörbyängen. Tamarinden kan bli Sveriges första bostadsområde som producerar, lagrar och delar energi mellan fastigheterna. Inför planerad markanvisning i november...

  • Posted juni 3, 2019
  • 0
 • Nytt bostadsområde med 500 bostäder

  Detaljplanen för Heden har nu vunnit laga kraft. I området ska det möjliggöras för ett nytt bostadsområde med bland annat 500 bostäder, grundskola och förskola. Området Heden ligger i nordvästra delen av Örebro och omges av natursköna...

  • Posted maj 15, 2019
  • 0
 • Bara en av tre nöjda med hur kommunen sköter bostadsområdet

  Bara drygt en av tre svenskar, 36 procent, anser att kommunen gör tillräckligt för att utveckla området de bor i. Förbättrad kollektivtrafik efterfrågas av flest, tätt följt av fler grönområden och ökad trygghet. Det visar en Sifoundersökning...

  • Posted november 26, 2018
  • 0
 • 800 nya bostäder och ett nytt bostadsområde i Örebro

  Örebro kommun har fattat beslut om att bygga ut Ormesta med 800 bostäder och två tomter för förskola, det kommer även byggas en ny stadsdelspark. Syftet är att skapa ett nytt bostadsområde för att möta det stora...

  • Posted september 21, 2018
  • 0
 • Kvinnor i socialt utsatta områden mer otrygga

  Mer än varannan kvinna som bor i ett socialt utsatt område känner sig otrygg i sitt eget bostadsområde. För kvinnor i övriga urbana områden är siffran 23 procentenheter lägre. Även om utsattheten för brott och otryggheten är...

  • Posted juni 11, 2017
  • 0
 • Lokalt – Så kan positiva spiralen i Oxhagen fortsätta

  Över tusen personer har skrivit under Hyresgästföreningens förslag att anlägga en konstgräsplan i Oxhagen för att fortsätta den positiva inverkan sommarens nattfotboll haft på bostadsområdet. Under sommaren har Hyresgästföreningens nattfotboll i Oxhagen blivit en succé och i...

  • Posted september 23, 2016
  • 0