Alla inlägg taggade "Bredband"

 • Hög utbyggnadstakt av snabbt bredband i länet

  I en jämförelse mellan Sveriges regioner har Region Örebro län den sjätte högsta ökningstakten av andelen invånare som har tillgång till fast bredband om minst 1 Gbit/s eller fiber i den absoluta närheten. När det gäller landsbygden...

  • Skrivet mars 28, 2022
  • 0
 • Åtta av tio länsinvånare har tillgång till snabbt bredband

  I oktober år 2020 hade ungefär åtta av tio invånare i Örebro län tillgång till snabbt bredband, det vill säga minst 100 Mbit i sekunden. Det är en ökning med drygt en procentenhet jämfört med samma tidpunkt...

  • Skrivet mars 26, 2021
  • 0
 • Nödvändiga satsningar på bredband välkomnas

  Regeringen vill skjuta till 1,4 miljarder kronor under 2021 till utbyggnaden av bredband i hela landet. En satsning som IT&Telekomföretagen jobbat länge för och som välkomnas. – Det här är mycket glädjande nyheter! Bredbandsinfrastrukturen är helt avgörande...

  • Skrivet september 20, 2020
  • 0
 • Åtta av tio hushåll surfar med snabbt bredband

  Närmare åtta av tio hushåll i Örebro län har tillgång till snabbt bredband på minst 100 Mbit/s. Det visar Post- och telestyrelsens Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2018. – Ett snabbt och säkert internet är en betydelsefull del i arbetet...

  • Skrivet april 5, 2019
  • 0
 • Bredbandsval.se jämför bredband

  Bredband är en självklar och viktig del av våra liv och våra hem och prylar blir allt mer uppkopplade. Trots detta upplever många att bredbandsmarknaden är en djungel och att det är svårt att jämföra leverantörernas tjänster,...

  • Skrivet mars 18, 2019
  • 0
 • Plan för framtida utveckling av länets bredband

  Behovet av en stabil bredbandsuppkoppling med hög kapacitet ökar hela tiden hos länets invånare och företag. För att möta det behovet har Region Örebro län tagit fram en handlingsplan för bredband. – I dag är internet en...

  • Skrivet januari 16, 2019
  • 0
 • Drygt 70 procent av länets hushåll har tillgång till fiber

  70,61 procent av hushållen i Örebro län hade tillgång till fiberbredband på 100 Mbit/s år 2016, vilket är en ökning med 2,49 procent. Snittet för riket är 66,39 procent och Örebro län behåller sin position som det...

  • Skrivet mars 21, 2017
  • 0
 • Lokalt – Beslut i Kommunstyrelsen

  På Kommunstyrelsens möte den 6 december behandlades frågor som till exempel utbyggnadsplan för bredband, det nya Kulturkvarteret och en satsning på ”brobyggare” i Vivalla och Baronbackarna. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträdde samma dag, och behandlade...

  • Skrivet december 7, 2016
  • 0
 • Regionalt – Hur nöjda är vi med våra streamingtjänster

  I samband med Svenskt Kvalitetsindex studier kring bredband och Digital-TV ställs även frågor kring hur nöjd man är med sina streamingtjänster, något som också gjorts sedan 2013. I år så har de tre nöjdhetsfrågorna ställts, dvs. (1)...

  • Skrivet november 7, 2016
  • 0
 • Lokalt | Örebro har en topp-position inom bredband

  Digitaliseringskommissionen har gjort två nulägesanalyser över länens arbete med de regionala digitala agendorna, den första i januari 2014 och den andra i oktober 2014. Under 2015 har Digitaliseringskommissionen genomfört en tredje uppföljning. Totalt 14 län har nu...

  • Skrivet oktober 6, 2015
  • 0