Alla inlägg taggade "Brexit"

 • ​Underleverantörerna på efterkälken vid en Brexit

  Svenska underleverantörer ligger efter när det gäller att förbereda sig inför en Brexit. När tidsgränsen för en Brexit skjutits framåt verkar det som att underleverantörerna också skjutit på sitt eget agerande i Brexitfrågan. Siffrorna i Exportenkäten 2019...

  • Skrivet november 13, 2019
  • 0
 • Brexit skapar mer osäkerhet på kraftmarknaden

  Veckans klargöranden kring Brexit-frågan gav inte de svar marknadsaktörerna hade väntat på.  Marknadsaktörerna har länge väntat på ett slutgiltigt resultat i Brexit-frågan. De har förväntat sig att nya klargöranden skulle få råvarupriserna att gå upp eller ner....

  • Skrivet november 3, 2019
  • 0
 • Brexit: minskat intresse för resor till Storbritannien hos var fjärde svensk

  Nästa vecka, den 31 oktober, planeras Brexit – Storbritanniens utträde ur EU. 24 procent av svenskarna uppger att ett Brexit skulle påverka deras intresse att resa till Storbritannien negativt. Majoriteten uppger att intresset skulle vara oförändrat om...

  • Skrivet oktober 23, 2019
  • 0
 • Svenska företag befarar brexitproblem

  Storbritannien är en av Sveriges viktigaste handelspartner och vart sjunde svenskt företag förväntar sig en negativ påverkan till följd av brexit. Bland företagen som handlar direkt med Storbritannien räknar drygt en tredjedel med en negativ påverkan på...

  • Skrivet november 30, 2018
  • 0
 • EU-barometern: Europeiska lantbrukare oroade för sämre tider

  De europeiska lantbrukarna förbereder sig för sämre tider. Det finns en fortsatt oro för hur Brexit kan komma att påverka och även nyckfullt väder har fått lantbrukarna mer negativa till framtiden. Det visar EU-barometern som är den...

  • Skrivet maj 1, 2018
  • 0
 • 8 200 svenska jobb riskeras

  Stockholms Handelskammare och Oxford Economics har tillsammans räknat på den svenska kostnaden för Brexit, om Storbritannien och EU inte kommer överens om ett nytt frihandelsavtal beräknas notan för Brexit att bli 18 miljarder kronor på två år och...

  • Skrivet april 22, 2018
  • 0
 • Brexit bromsar svensk export

  Ny statistik visar att värdet av den svenska varuexporten till Storbritannien föll med 15 procent 2016, till 71,9 miljarder kronor jämfört med 85,5 miljarder 2015.  – Flera svenska regioner har Storbritannien som sin viktigaste handelspartner. Att svensk varuexport fallit...

  • Skrivet april 3, 2017
  • 0
 • Ekonomi – Brexit sätter sina spår i byggbranschen

  Byggbranschen i Europa tvingades igenom ett verkligt stålbad efter finanskrisen, den totala nybyggnationen rasade med drygt 40 procent och bostadsbyggandet närapå halverades. Det dröjde till 2014 innan investeringarna började öka igen men uppgången har varit svag och...

  • Skrivet december 4, 2016
  • 0
 • Världen | Brexit hotar svensk exportsuccé

  Brexit hotar svensk exportsuccé – en femtedel av all exporterad cider går till Storbritannien. Exporten av alkoholhaltiga drycker har ökat kraftigt till Storbritannien under de senaste åren. En stor andel av livsmedelsprodukterna som britterna importerar från Sverige...

  • Skrivet juli 3, 2016
  • 0
 • Ekonomi | Brexit hotar svensk exportsuccé

  Exporten av alkoholhaltiga drycker har ökat kraftigt till Storbritannien under de senaste åren. En stor andel av livsmedelsprodukterna som britterna importerar från Sverige dricker de upp. För en av Sveriges verkliga exportraketer, cidern, utgör den brittiska marknaden...

  • Skrivet juni 28, 2016
  • 0