Alla inlägg taggade "Bris"

 • Bris kritisk till vistelseförbud för barn

  Den 28 maj 2021 gav socialminister Lena Hallengren socialdepartementet i uppdrag att utreda om det bör införas en möjlighet för socialnämnden att i skyddande syfte begränsa enskilda barns rätt att vistas på vissa platser eller områden. Bris...

  • Skrivet september 6, 2022
  • 0
 • Barns trygghet är vuxnas ansvar

  I dagarna slår skolorna upp sina portar. För många barn i Halland, med föräldrar som har svårt att kontrollera sitt drickande, är återgången till skolan en befrielse. Det är extra viktigt att andra vuxna ser och finns...

  • Skrivet augusti 20, 2022
  • 0
 • Barn vill ha lugn och ro på lektionerna

  Studiero i klassrummet, att känna sig trygg i skolan, få stöd i skolarbetet och att ha vänner – det hamnar högst upp på listan när barn får uppge vad de tycker är viktigast för en bra skolgång....

  • Skrivet augusti 17, 2022
  • 0
 • Skolan och klimatet är ungas viktigaste politiska frågor

  Skolan är den viktigaste politiska frågan för Sveriges barn och unga, följt av klimatet, Bris menar att de politiska prioriteringarna bättre måste följa det barn och unga tycker är viktigt och låta barn vara delaktiga i frågor...

  • Skrivet juli 17, 2022
  • 0
 • Föräldrar med barn hos Kronofogden

  Vart trettonde barn har föräldrar med skulder hos Kronofogden, nästan 173 000 barn växer upp i familjer med skulder hos Kronofogden eller med pågående skuldsanering. Det är en minskning med 4 000 barn jämfört med förra året....

  • Skrivet juni 14, 2022
  • 0
 • Bris har öppet hela sommaren – dygnet runt

  Inför sommaren finns ett stort fokus på lov och ledighet. Att skolan stänger, fritidsaktiviteterna har uppehåll och att de normala skyddsnäten tar paus kan vara svårt för barn som mår dåligt eller befinner sig i utsatta situationer...

  • Skrivet juni 11, 2022
  • 0
 • Så påverkas barns vardag, relationer och hälsa när vuxna dricker för mycket

  Drygt vart femte barn i Sverige har haft minst en förälder med alkoholproblem under sin uppväxt. Att växa upp med vuxna som dricker för mycket får konsekvenser både på kort och lång sikt, och långt ifrån alla...

  • Skrivet december 23, 2021
  • 0
 • Under julen har Bris stödlinje öppet hela dygnet

  Nu är det jul, igen. När skolan och fritidsaktiviteter gör uppehåll blir jullovet för en del barn mest en tid av väntan – på att det ska vara över. För alla barn som befinner sig i utsatta...

  • Skrivet december 17, 2021
  • 0
 • Fler samtal än någonsin till Bris under sommaren

  Under sommarlovet har Bris haft nästan 7 500 kurativa samtal med barn – en ökning med 30 procent jämfört med förra årets sommarlov. Det är första året som barn har kunnat kontakta Bris oavsett tid på dygnet...

  • Skrivet augusti 18, 2021
  • 0
 • Bris välkomnar åtgärdspaket och vill att insatser som rör barn prioriteras

  Givet att mäns våld mot kvinnor ofta även innebär våld mot barn välkomnar Bris regeringens presenterade åtgärdspaket för att intensifiera arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Vi ser det som positivt att en rad av åtgärdspunkterna har...

  • Skrivet juni 27, 2021
  • 0