All posts tagged "Brisrapport"

  • Ny Brisrapport om skolans roll för barn som flytt

    Det är avgörande, både för det enskilda barnet och för samhället i stort, att barn som flytt till Sverige får en god start i sitt nya land. Bris nya rapport Skolans roll för barn som flytt –...

    • Posted oktober 27, 2018
    • 0