All posts tagged "Bristande insikt"

  • Bristande insikt hos regeringen

    Regeringen har nu meddelat att man ser arbetskraftsinvandringen som ett problem snarare än en kritisk resurs, förutom när det gäller högkvalificerad kompetens till industrin. Att de gröna näringarna ska sätta sin förhoppning till att en myndighetsanalys ska...

    • Posted februari 19, 2023
    • 0