All posts tagged "Brister"

 • Var sjätte husbil har allvarliga brister

  Allt fler lockas av att köpa och tillbringa sin lediga tid i husbil. Samtidigt visar Bilprovningens besiktningsstatistik från 2021 att var tredje husbil fick anmärkningar och var sjätte hade allvarliga brister med krav på efterkontroll. Därför vill...

  • Posted maj 28, 2022
  • 0
 • Var tjugonde husvagn och husbil har brister i gasolutrustningen

  Fram till april 2009 kontrollerades gasolinstallationerna på samtliga husvagnar och husbilar. Nu, när kontrollen inte längre är obligatorisk, är andelen mer än halverad. Det visar Bilprovningens besiktningsstatistik för 2021. Av drygt 19 000 besiktade husvagnar och husbilar...

  • Posted maj 27, 2022
  • 0
 • Var fjärde motorcykel har brister

  Våren är här och det är högsäsong för motorcyklar. Jämfört med andra fordonsslag är de i gott skick, men av de drygt 33 000 som Bilprovningen besiktade under 2021, hade var fjärde motorcykel brister och var tionde...

  • Posted maj 26, 2022
  • 0
 • Var fjärde tung buss har brister som kräver efterkontroll

  När Bilprovningen presenterar utfallet av 2021 års besiktningsstatistik för tunga bussar går utvecklingen i positiv riktning med en sjunkande underkännandegrad. Trots detta är statistiken oroväckande, inte minst med tanke på de passagerare som färdas med bussarna, eftersom...

  • Posted februari 22, 2022
  • 0
 • Allvarliga brister i polisens förmansprövningar när berusade personer omhändertas

  JO Per Lennerbrant har granskat polisens förmansprövningar vid omhändertagande av berusade personer. Intrycket är att det många gånger inte görs någon verklig prövning. JO är mycket kritisk till de brister som framkommit. En polis får omhänderta en...

  • Posted december 25, 2021
  • 0
 • Alarmerande brister inom e-handeln

  Arbetsmiljöverket har genomfört riktade inspektioner mot hela e-handelskedjan. Hittills har myndigheten gjort över 1200 besök, både fysiska och på distans. 8 av 10 företag har brustit i sina arbetsmiljörutiner och fått krav på åtgärder. I samband med...

  • Posted december 13, 2021
  • 0
 • Bristande infrastruktur hindrar grön nystart

  Den bristande infrastrukturen i Stockholm-Mälarregionen hindrar regionernas gröna nystart efter pandemin. Tillsammans investeras över 16 miljarder kronor i tåg för den storregionala kollektivtrafiken, men utan fungerande spår kommer inte pendlarna välja tåget. Nu måste staten vara tydlig...

  • Posted november 17, 2021
  • 0
 • Stora brister i regionernas rutiner för att möta utsatta för sexuell exploatering

  Sveriges regioner visar stora brister i rutinerna för att möta personer som utsätts för kommersiell sexuell exploatering. En av 20 regioner ställer rutinmässiga frågor för att identifiera utsatta för kommersiellt sexuellt våld och endast var fjärde region...

  • Posted november 15, 2021
  • 0
 • Allvarliga brister i hanteringen av ersättning till offentliga försvarare och målsägarbiträden

  Domstolarna i Sverige betalade förra året ut mer än 3,3 miljarder kronor i ersättning till offentliga försvarare och andra rättsliga biträden, Riksrevisionens granskning visar att hanteringen av dessa utbetalningar har stora brister. Statens utgifter för offentliga försvarare,...

  • Posted oktober 21, 2021
  • 0
 • Brister och överträdelser noterades efter nationell kontroller

  Efter förra veckans nationella kontroller av yrkestrafik kan trafiksektionerna notera mängder av brister och överträdelser, av 193 kontrollerade tunga fordon hade cirka 40 procent olika typer av brister och så många som 35 förare använde inte bilbälte....

  • Posted oktober 18, 2021
  • 0