All posts tagged "Brottsbekämpning"

 • EU-förslag om AI hindrar polisens brottsbekämpande arbete

  EU-kommissionens förslag till en förordning för användningen av artificiell intelligens, AI, slutförhandlas inom kort på EU-nivå. En rad användningsområden av AI förbjuds eller begränsas därmed kraftigt.  – Vi är mycket bekymrade. Som förordningen nu är formulerad ger...

  • Posted augusti 25, 2022
  • 0
 • Ökad finansiell information i brottsbekämpningen

  Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag på ny lag om finansiell information i brottsbekämpningen, dessutom föreslår regeringen bland annat att brottsbekämpande myndigheters tillgång till uppgifter genom konto- och värdefackssystemet ökar. I en...

  • Posted mars 15, 2022
  • 0
 • Fortsatt ökade resursbehov för polisens brottsbekämpning

  Polismyndigheten behöver under perioden 2023–2025 fortsatt resursförstärkning för att möta samhällets utmaningar. Finansiering av polisens tillväxt och förstärkt medarbetarskydd är delar som lyfts fram i Polismyndighetens budgetunderlag till regeringen. Ett förändrat omvärldsläge ställer ökade krav på Polismyndigheten....

  • Posted mars 4, 2022
  • 0
 • Världen | Humanium: Världens mest värdefulla metall

  “Handeldvapen är massförstörelsevapen, jag ger Humaniumprojektet mitt stöd då jag ser det som ett viktigt initiativ för en mer civiliserad värld.” – Hans Blix, tidigare utrikesminister och ordförande för FNs inspektionskommission Det finns flera hundra miljoner illegala...

  • Posted juli 11, 2016
  • 0