All posts tagged "Brottsförebyggande"

 • Skolverket ska kartlägga brottsförebyggande arbete i ett nordiskt perspektiv

  För att vända den negativa brottsutvecklingen måste de förebyggande insatserna bedrivas lika systematiskt som de brottsbekämpande, regeringen ger nu Skolverket i uppdrag att kartlägga vilken roll skolan har i det brottsförebyggande arbetet i Sverige samt hur motsvarande...

  • Posted mars 14, 2023
  • 0
 • Brottsförebyggande arbete på skolor

  Regeringen vill tydliggöra skolornas roll i det brottsförebyggande arbetet, idag är skolan en vanlig brottsplats när barn och unga utsätts för brott. För att skapa en mer trygg och säker skolmiljö beslutar regeringen att utreda hur skolornas...

  • Posted februari 10, 2023
  • 0
 • Ny lag ger kommunerna ansvar för brotts­före­byggande arbete

  Det brottsförebyggande arbetet är prioriterat och i det lokala arbetet har kommunerna en särskilt viktig roll, för att säkerställa att kommunernas brottsförebyggande arbete är effektivt och kunskapsbaserat föreslår regeringen att kommunernas ansvar ska regleras i en ny...

  • Posted december 22, 2022
  • 0
 • Fastighetsägarna vill minska konflikterna i utsatta områden

  I december 2021 presenterade Fastighetsägarna GFR rapporten ”Så skapar vi socialt välmående bostadsområden.” Framtagandet var ett branschinitiativ som syftade till att metodutveckla det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Nu initieras ett uppföljande arbete tillsammans med experten Maria Wallin,...

  • Posted april 20, 2022
  • 0
 • Brottsförebyggande EMBRACE tar steget från universitetet till marknaden

  Det brottsförebyggande systemet EMBRACE har sitt ursprung i forskningen på Örebro universitet. Nu har man tagit steget ut på marknaden. Idag används systemet i fem kommuner. EMBRACE hjälper kommunerna att i samarbete med polisen och bostadsföretag få...

  • Posted maj 2, 2019
  • 0
 • Att förhindra brott

  Ett av polisens viktigaste uppdrag är att förebygga brott, men det är ett arbete som oftast inte får särskilt mycket utrymme i media och den allmänna debatten. Det ljumma intresset hos media och debattörer när det gäller...

  • Posted april 11, 2018
  • 0