All posts tagged "BT"

  • SLS för sexårig läkarutbildning med BT istället för AT

    Svenska Läkaresällskapet anser att den föreslagna nya sexåriga läkarutbildningen är ett bra och välgrundat förslag och en anpassning till europeisk läkarutbildning, samt stödjer det närmast i sin helhet. – Vi är positiva till promemorians huvudsakliga innehåll och lämnar...

    • Posted oktober 7, 2018
    • 0