All posts tagged "Budget"

 • Utökat ansvar väcker frågor

  Utökat ansvar väcker frågor om ”budget i balans”, för Tillväxtförvaltningen i Lindesberg. Tillväxtförvaltningen i Lindesberg kommun har tagit över ansvaret för kommunens park- och idrottsanläggningar från Samhällsbyggnad Bergslagen – en verksamhet som går med underskott. Vad kommer...

  • Posted september 21, 2023
  • 0
 • Utlovade satsningar saknas i regeringens budget

  Läkarförbundet saknar flera viktiga satsningar i regeringens budgetproposition, som presenterades idag.   – Den exceptionella kraftsamling på sjukvården som tidigare utlovats lyser fortfarande med sin frånvaro, säger Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale i en kommentar.  Enligt Läkarförbundet ger...

  • Posted september 20, 2023
  • 0
 • Ansök om stöd nu via e-tjänst

  Nu finns möjligheten att ansöka om stöd från Askersunds kommuns budget- och skuldrådgivning via e-tjänst. Tidigare har ansökan skett via telefon eller e-post, men med den nya kontaktvägen in skapas en bättre möjlighet för rådgivaren att få...

  • Posted maj 18, 2023
  • 0
 • Den politiska riktningen för 2023 är beslutad

  Den 13 december antogs Örebro kommuns Övergripande strategi och budget för 2023 med plan för 2024-2026 i Kommunfullmäktige. Planen är framtagen av kommunens politiska majoritet som består av Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet. Den innehåller politiska prioriteringar och...

  • Posted december 18, 2022
  • 0
 • Justerad budget för 2023 antagen av regionstyrelsen

  Vid dagens sammanträde fattade regionstyrelsen beslut om att anta en justerad verksamhetsplan med budget inför nästa verksamhetsår. I juni fattade regionfullmäktige beslut om 2023 års verksamhetsplan med budget. Därefter har det varit val i Sverige och därmed...

  • Posted november 29, 2022
  • 0
 • Tre skatteförslag lämnas till riksdagen

  Tre skatteförslag som aviserades i budgeten lämnas till riksdagen Regeringen har fattat beslut om tre propositioner på skatteområdet och överlämnat dessa till riksdagen. Förslagen aviserades i budgetpropositionen för 2023 som presenterades i förra veckan. Förslagen som regeringen...

  • Posted november 16, 2022
  • 0
 • Budgetsatsningar inom transportområdet

  I budgetpropositionen för 2023 föreslår regeringen flera satsningar som rör transportområdet, bland annat pengar till vägunderhåll, beredskapsflygplatser och civilt försvar. Vägunderhåll Regeringen satsar 1 miljard kronor på vägunderhåll så att Trafikverket kan genomföra viktiga underhållsåtgärder som till...

  • Posted november 14, 2022
  • 0
 • Idrottshallar tar allt större del av kultur- och fritidsbudgeten i Lindesbergs kommun

  Den totala budgeten för Kultur- och fritidsenheten i Lindesbergs kommun 2022 är oförändrad jämfört med föregående år – 45 miljoner kronor. En närmare granskning av budgeten visar dock att kostnaden för idrottshallar (24,6 miljoner kronor) ökar och...

  • Posted maj 10, 2022
  • 0
 • Svenskarna lägger 94 miljarder per år på renoveringar

  I en nyligen genomförd undersökning, på uppdrag av Renomate, visar det sig att strax över 20 procent av landets bostadsägare lagt i snitt 285 000 kronor på att renovera under de senaste två åren. Undersökningen visar också...

  • Posted mars 19, 2022
  • 0
 • Så ska Lindeskolan i Lindesberg få en budget i balans

  ”Låt utvärdera konsekvenserna av att lägga ner program som inte attraherar elever”. Det är en av rekommendationerna som konsultföretaget KPMG presenterar i sin genomlysning av Lindeskolans ekonomi. Slutrapporten behandlas på kommande möte med Lindesbergs kommuns barn- och...

  • Posted januari 8, 2022
  • 0