All posts tagged "Bygden i mitt hjärta"

  • Resta Bygdegård improviserar om bygden

    Söndag 8 oktober kl 18:00 ges ”Bygden i mitt hjärta” i Resta Bygdegård. ”Med improvisation som redskap sätts just din bygd, din ort och ditt hem i centrum för en kväll. I denna platsspecifika underhållning påverkar du...

    • Posted oktober 4, 2023
    • 0