All posts tagged "Byggande"

 • Bra fart i byggandet, men negativa förväntningar

  Takten i de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under årets första sex månader var god och om utvecklingen skulle fortsätta i samma hastighet i höst, skulle helårsvolymen kunna växa med 5-10 procent. Takten i de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under årets första...

  • Posted september 12, 2022
  • 0
 • Nytt samarbete ska minska klimatpåverkan från byggandet

  Byggandet står för en stor del av koldioxidutsläppen från fastighetsbranschen. Med grönare lån och klimatkrav i upphandlingen skulle utsläppen kunna minskas, men i dag saknas en pusselbit: kunskap. För att ändra på det har SABO inom ramen...

  • Posted april 8, 2019
  • 0
 • Trots stort behov av bostäder minskar bostadsbyggandet

  Ny statistik från Statistiska Centralbyrån visar att byggandet minskar i Sverige under 2018, både byggandet av hus och nyproduktion av flerfamiljshus fortsätter minska. Trots det finns ett stort behov av bostäder, berättar Byggahus.se. Husbyggandet har minskat med -11 procent...

  • Posted november 28, 2018
  • 0
 • 77 miljoner till ny kunskap om energieffektivt byggande och boende

  Nu är det klart vilka projekt som får medel i forskningsprogrammet E2B2s senaste utlysning, 25 projekt som ska bidra till energieffektiviseringen och energisystemets omställning får sammanlagt nära 77 miljoner i finansiering. Bebyggelsen står för ungefär en tredjedel...

  • Posted november 26, 2018
  • 0
 • Byggandet av privata lokaler faller tillbaka

  En färsk analys från Industrifakta visar att husbyggandet inom privata lokaler, det vill säga ny- och ombyggnad inom industri, handel och privata tjänster utvecklas svagt i år. Trots bra fart i industrin med ett högt kapacitetsutnyttjande tillsammans...

  • Posted oktober 2, 2018
  • 0
 • 30 miljoner till kunskap om energieffektivt byggande och boende

  E2B2 är en bred kunskapssatsning inom området energieffektivt byggande och boende, programmet ska genom forskning och innovation bidra till en resurs- och energieffektiv byggd miljö. E2B2 består av projekt där deltagarna tar reda på hur byggnader kan...

  • Posted september 7, 2018
  • 0
 • Ny studie kring byggandet i landets kommuner

  Tyréns har på Hyresgästföreningens uppdrag studerat Sveriges kommuners intresse av att bygga bostäder, studien visar att kommuner med en stor andel hyresrätter är bättre på att anpassa byggandet efter befolkningsutvecklingen än kommuner där ägt boende dominerar. I...

  • Posted juli 12, 2018
  • 0
 • Bromsen dras i det offentliga byggande men inte förrän nästa år

  Trots stort investeringsbehov i offentliga lokaler, till följd av den demografiska utvecklingen med ett ökat antal yngre och äldre, visar siffrorna från första kvartalet på motsatt utveckling. Under årets första tre månader har volymen minskat med ca...

  • Posted juli 7, 2018
  • 0
 • Ny strategi för arkitektur och byggande i Örebro kommun

  Örebro kommuns nya strategi för arkitektur och byggande antogs av Programnämnd samhällsbyggnad den 31 maj. Strategin är en konkretisering av kommunens översiktsplan med arkitektur och byggande i fokus. Den beskriver en önskad utveckling både i staden och...

  • Posted juni 1, 2018
  • 0
 • De regionala skillnaderna i byggandet ökar 2018

  Med hänsyn till den starka tillväxten för de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna de senaste åren, inte minst under 2017, och det nu allt osäkrare läget på bostadsmarknaden, blir också de regionala skillnaderna tydliga när man bedömer utvecklingen framöver. Enligt...

  • Posted maj 15, 2018
  • 0