All posts tagged "Byggande"

 • Nu fortsätter byggandet av Gröna Sörby i Kumla

  För ungefär två år sedan inleddes arbetet med att skapa den nya stadsdelen Gröna Sörby i Kumla, och redan nu ser man hur området blomstrar och växer fram. Nu är det dags att ta nästa steg i...

  • Posted oktober 24, 2023
  • 0
 • Nytt index visar väg till fler bostäder och billigare byggande

  Nytt index visar väg till fler bostäder och billigare byggande, stora skillnader mellan kommuner. I dag lanserar Initiativet Bygg i Tid, tillsammans med Byggföretagen och Fastighetsägarna, Nationellt Ledtidsindex – en ny årlig kartläggning av detaljplane- och bygglovsprocesserna...

  • Posted augusti 23, 2023
  • 0
 • Hyresgästföreningen släpper rapport om byggandet under 10-talet

  Hyresgästföreningen släpper rapport om byggandet under 10-talet, goda förutsättningar för att lösa bostadsbristen men man tog inte chansen. Med den pågående omfattande samhällskrisen och inte minst räntans återkomst kan man nu definitivt sätta punkt för 10-talets byggvåg....

  • Posted april 27, 2023
  • 0
 • Hyresgästernas lägesrapport pekar på kraftigt minskat byggande

  Hyresgästföreningens nya lägesrapport visar att bostadsbyggandet minskar kraftigt, på bara ett år har antalet markanvisade bostäder halverats. Att hyra en andrahandslägenhet är dubbelt så dyrt som att hyra än en förstahandslägenhet visar Hyresgästernas lägesrapport. – När vi...

  • Posted april 13, 2023
  • 0
 • Bra fart i byggandet, men negativa förväntningar

  Takten i de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under årets första sex månader var god och om utvecklingen skulle fortsätta i samma hastighet i höst, skulle helårsvolymen kunna växa med 5-10 procent. Takten i de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under årets första...

  • Posted september 12, 2022
  • 0
 • Nytt samarbete ska minska klimatpåverkan från byggandet

  Byggandet står för en stor del av koldioxidutsläppen från fastighetsbranschen. Med grönare lån och klimatkrav i upphandlingen skulle utsläppen kunna minskas, men i dag saknas en pusselbit: kunskap. För att ändra på det har SABO inom ramen...

  • Posted april 8, 2019
  • 0
 • Trots stort behov av bostäder minskar bostadsbyggandet

  Ny statistik från Statistiska Centralbyrån visar att byggandet minskar i Sverige under 2018, både byggandet av hus och nyproduktion av flerfamiljshus fortsätter minska. Trots det finns ett stort behov av bostäder, berättar Byggahus.se. Husbyggandet har minskat med -11 procent...

  • Posted november 28, 2018
  • 0
 • 77 miljoner till ny kunskap om energieffektivt byggande och boende

  Nu är det klart vilka projekt som får medel i forskningsprogrammet E2B2s senaste utlysning, 25 projekt som ska bidra till energieffektiviseringen och energisystemets omställning får sammanlagt nära 77 miljoner i finansiering. Bebyggelsen står för ungefär en tredjedel...

  • Posted november 26, 2018
  • 0
 • Byggandet av privata lokaler faller tillbaka

  En färsk analys från Industrifakta visar att husbyggandet inom privata lokaler, det vill säga ny- och ombyggnad inom industri, handel och privata tjänster utvecklas svagt i år. Trots bra fart i industrin med ett högt kapacitetsutnyttjande tillsammans...

  • Posted oktober 2, 2018
  • 0
 • 30 miljoner till kunskap om energieffektivt byggande och boende

  E2B2 är en bred kunskapssatsning inom området energieffektivt byggande och boende, programmet ska genom forskning och innovation bidra till en resurs- och energieffektiv byggd miljö. E2B2 består av projekt där deltagarna tar reda på hur byggnader kan...

  • Posted september 7, 2018
  • 0