Alla inlägg taggade "Byggföretagen"

 • Byggföretagen välkomnar regeringens satsning mot arbetskriminalitet

  Finansminister Magdalena Andersson föreslog igår Måndag 6 September 2021 att det ska inrättas en ny myndighet för systemövergripande kontroll av utbetalningar från välfärdssystemen samt att ytterligare medel ska anvisas till berörda myndigheter för att bekämpa fel och...

  • Skrivet september 7, 2021
  • 0
 • Antalet arbetssjukdomar i byggbranschen har aldrig varit färre

  Antalet arbetssjukdomar i byggbranschen är de lägsta uppmätta och arbetsolyckorna fortsätter att sjunka. Men dödsfallen ökade. Det visar en ny rapport från Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd över arbetsskador i byggbranschen 2020. – Arbetsmiljön i byggbranschen blir allt bättre....

  • Skrivet augusti 21, 2021
  • 0
 • Var tredje svensk planerar att bygga eller renovera om

  36 % av svenskarna planerar att bygga om eller renovera sin bostad eller fritidshus det närmaste året, det största orosmomentet är att budgeten inte hålls. Det visar en undersökning som Kantar Sifo gjort på uppdrag av Byggföretagen....

  • Skrivet augusti 20, 2021
  • 0
 • Arbetsolyckorna i byggbranschen fortsätter sjunka

  Under 2020 minskade de anmälda arbetsolyckorna och arbetssjukdomarna i byggbranschen. Samtidigt låg antalet arbetsolyckor med dödlig utgång kvar på samma nivå som 2019. Det visar Arbetsmiljöverkets arbetsskadestatistik för 2020. – Arbetsmiljön i byggbranschen blir allt bättre. Men...

  • Skrivet juli 8, 2021
  • 0
 • 160 000 har gått byggbranschens nya säkerhetsutbildning

  Över 160 000 personer har nu gått byggbranschens nya säkerhetsutbildning Safe Construction Training, som från och med idag är obligatorisk för alla som är verksamma vid arbetsplatser där Byggföretagens medlemsföretag ansvarar för eller samordnar arbetsmiljöfrågor. – Arbetsmiljön i...

  • Skrivet juli 4, 2021
  • 0
 • Ungas bosparande ökar kraftigt

  Allt fler 18-25-åringar sparar till den första bostaden. Enligt en Novus-undersökning genomförd på uppdrag av Byggföretagen har andelen ökat från 64 procent 2018 till 72 procent i dag. – Ökat sparande är en konsekvens av bolånetaket, säger...

  • Skrivet mars 15, 2021
  • 0
 • Avslag på viktiga Yh-utbildningar inom samhällsbyggnad

  Myndigheten för yrkeshögskolan har fått rekordmånga ansökningar i år och tvingas därför ge avslag på två tredjedelar, däribland flera viktiga utbildningar inom området samhällsbyggnad och byggteknik. Det ger direkta konsekvenser för bygg- och anläggningsbranschen, där det råder...

  • Skrivet januari 20, 2021
  • 0
 • Sju av tio bygg­företag drabbas negativt av corona-krisen

  Coronakrisen blir allt mer påtaglig för bygg- och anläggningsbranschen. Enligt en ny enkät genomförd av Byggföretagen upplever sju av tio medlemsföretag uppskjutna byggstarter. Mer än hälften av företagen säger också att man har en minskad orderingång jämfört...

  • Skrivet augusti 24, 2020
  • 0
 • Allt färre arbetsolyckor i byggbranschen

  Under 2019 minskade arbetsolyckorna i byggbranschen både i absoluta tal och relativt antalet sysselsatta. Den utplanande trenden de senaste åren tog därmed ny fart nedåt. Det visar en ny rapport från Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd. – Det är...

  • Skrivet augusti 15, 2020
  • 0
 • Gemensamt uttalande från Byggnads och Byggföretagen med anledning av covid-19

  Med anledning av det extraordinära läget kraftsamlar nu parterna i byggsektorn gemensamt för att säkra jobben och stabiliteten inom bygg. – Nu behöver Sverige samla krafterna för att ta oss igenom det här allvarliga läget. Vi jobbar...

  • Skrivet mars 18, 2020
  • 0