All posts tagged "Byggkrav"

  • Regeringen ger Boverket i uppdrag att föreslå lättnader

    Regeringen ger Boverket i uppdrag att föreslå lättnader i byggkraven för studentbostäder. För att minska kostnaderna vid byggandet av studentbostäder och möjliggöra ett ökat och mer differentierat utbud ger regeringen Boverket i uppdrag att ta fram förslag...

    • Posted mars 18, 2023
    • 0