Alla inlägg taggade "Byggmarknaden"

 • Ombyggnad av lokaler utklassar nybyggnad

  Det finns många förlorare i den ekonomiska kris som varit effekten av Covid-19. På byggmarknaden har konjunkturkänsliga sektorer som kontor, handel och delar av bostadsbyggandet drabbats, men bilden är inte helt nattsvart. Det finns många förlorare i...

  • Skrivet maj 10, 2021
  • 0
 • Byggmarknaden i Norden visade på stor motståndskraft

  Trots sämre konjunktur med minskad BNP och svagare utveckling av bruttoinvesteringarna i de nordiska länderna, visade de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna på motståndskraft och i flera länder växte de till och med under 2020, det visar NAVET Analytics senaste...

  • Skrivet april 5, 2021
  • 0
 • Stora regionala skillnader på byggmarknaden 2020

  När de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under 2020 summeras, visar det sig att de regionala skillnaderna är stora. Bland storstadsregionerna är det Skåne som har utvecklats starkast, men sett till hela landet är det i Mellansverige som investeringarna har...

  • Skrivet mars 22, 2021
  • 0
 • Lågtryck på svensk byggmarknad

  Byggaktiviteten faller på bred front samtidigt som vi är på väg mot konjunkturavmattning. Under 2019 kommer 44 000 bostäder att påbörjas vilket är 11 500 färre än året innan. Det dröjer innan tillväxten är tillbaka men det...

  • Skrivet mars 27, 2019
  • 0
 • Splittrad byggmarknad i norden

  Industrifakta kommenterar läget på den nordiska byggmarknaden utifrån den sista konjunkturrapporten 2018. Det kan konstateras att det råder stora skillnader mellan länderna när det gäller prognosen för total husbyggnad 2018. Sverige har passerat toppen medan de övriga...

  • Skrivet december 25, 2018
  • 0
 • Kraftig ökning av antalet beviljade bygglov

  Antalet beviljade bygglov är en tidig indikator på vart byggmarknaden är på väg. I Industrifaktas månadsbevakning Marknadssignaler och Prognoser, presenteras utvecklingen för bygglov inom de olika husbyggnadssektorerna. Under årets första fyra månader ökade antalet bygglov för flerbostadshus...

  • Skrivet augusti 3, 2017
  • 0