All posts tagged "Byggmaterialhandeln"

 • Positivt helår trots negativt fjärde kvartal för byggmaterialhandeln

  Byggmaterialindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser minskade med 0,5 procent under det fjärde kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal 2018. Året har resulterat i tre kvartal med positiv...

  • Posted januari 26, 2020
  • 0
 • Byggmaterialhandeln växer stadigt

  Omsättningen i den byggrelaterade detaljhandeln har ökat med drygt 3 procent i år under perioden januari till oktober jämfört med motsvarande period 2018. Detta redovisar NAVET Analytics löpande månadsrapport Marknadssignaler & Prognoser. Den positiva utvecklingen återspeglar tillväxten...

  • Posted januari 1, 2020
  • 0
 • ​Byggmaterialhandeln växer stadigt

  Omsättningen i den byggrelaterade detaljhandeln har ökat med drygt 3 procent i år under perioden januari till oktober jämfört med motsvarande period 2018, detta redovisar NAVET Analytics löpande månadsrapport Marknadssignaler & Prognoser. Den positiva utvecklingen återspeglar tillväxten...

  • Posted december 30, 2019
  • 0
 • Starkt resultat för byggmaterialhandeln i Mellersta Sverige i november

  Försäljningen i * Mellersta regionen (se nedan vilka län som ingår) ökade, under november i år jämfört med 2016, med höga 10,6% för jämförbara enheter. Riket ökade under samma period med 9,4%, regionen hade den bästa tillväxten...

  • Posted december 20, 2017
  • 0
 • Fortsatt bra tillväxt för Byggmaterialhandeln i mellersta Sverige under juli

  Försäljningen i * Mellersta regionen (se nedan vilka län som ingår) ökade, under Juli i år jämfört med 2016, med höga 7,0% för jämförbara enheter. Riket ökade under samma period med 6,6%. Den ackumulerade tillväxten för regionen...

  • Posted augusti 23, 2017
  • 0
 • Försäljningen vände upp igen för byggmaterialhandeln i Mellersta Sverige

  Försäljningen i * Mellersta regionen (se nedan vilka län som ingår) ökade, under maj i år jämfört med 2016, med 4,3% för jämförbara enheter. Riket ökade under samma period med 5,5%. Den ackumulerade tillväxten för regionen är...

  • Posted juni 21, 2017
  • 0
 • Bra 2016 för Byggmaterialhandeln i mellersta Sverige

  Bygg & Järnindex för december visar på en nedgång med 1,2% för riket, Regionen Mellansverige går fortsatt starkare och landar på en liten uppgång med 0,7%. Ackumulerat för hela 2016 landar regionen på en försäljningsutveckling på 6,0% jämfört...

  • Posted januari 26, 2017
  • 0
 • Regionalt | Mellansverige fortsatt i topp

  Bygg och Järnindex redovisar försäljningsutvecklingen inom byggmaterialhandeln för hela landet. Vi kan nu även introducera regionala jämförelsetal. Bygg & Järnindex för juni visar på en uppgång med 2,0% för riket. Regionen Mellan Sverige går fortsatt starkt och...

  • Posted juli 27, 2016
  • 0