Alla inlägg taggade "Cancerpatienter"

 • Betablockare kan förbättra överlevnaden hos vissa cancerpatienter

  Låg stresstolerans är kopplat till sämre överlevnad bland män som drabbats av cancer, framförallt av vissa cancerformer. Det visar nya studier från Universitetssjukhuset Örebro. ”Det finns en del data som tyder på att hormoner som utsöndras mer...

  • Skrivet juni 15, 2020
  • 0
 • Ny behandlingsmetod ger cancerpatienter hopp om bot

  Som första sjukhus i Norden inför Skånes universitetssjukhus en ny behandlingsmetod som ger hopp om bot för cancerpatienter med diffust storcelligt B-cellslymfom. Genom att genmodifiera patientens egna celler attackeras cancern. Varje år insjuknar runt 500 personer i...

  • Skrivet januari 20, 2020
  • 0
 • Cancerpatienter ska få bättre stöd för sexuell hälsa

  Många cancerbehandlingar påverkar sexualitet och sexuella funktioner negativt. Men frågorna tas sällan upp i vården.Skamkänslor hos patienten och bristfällig information om koppling mellan sjukdomen/behandlingen och sexuell påverkan och är en orsak. På Akademiska sjukhuset görs nu en...

  • Skrivet december 7, 2018
  • 0
 • Bristfällig information till cancerpatienter

  Cancerpatienter som söker information på internet om tidiga experimentella studier, riskerar att få dålig och ibland felaktig information – och det på officiella webbsidor som ska kunna informera om aktuella prövningar. Det här kan få konsekvenser för...

  • Skrivet oktober 7, 2018
  • 0
 • Hälsa | Cancerpatienter kräver ett rikstäckande journalsystem

  Media har under den senaste tiden lyft problemen med att vården har egna datoriserade journalsystem som inte kan kommunicera med varandra. Av säkerhetsskäl är det då post eller fax som gäller för att skicka journaler. Det gäller...

  • Skrivet februari 25, 2015
  • 0