All posts tagged "Cancervård"

 • Endast fyra av tio cancerpatienter får behandling i rätt tid

  Cancervården i Sverige håller generellt sett hög kvalitet, men förutsättningarna skiljer sig åt mellan olika regioner, vilken diagnos du har och vilken läkare du får. Många upplever långa väntetider och bara 41 procent av alla cancerpatienter i...

  • Posted december 18, 2022
  • 0
 • Politikerna satsar på cancervården men prioriterar fel

  Regeringen avsatte 2 miljarder kronor för att under 2015–2018 genomföra en nationell satsning för att minska väntetiderna och de regionala skillnaderna i cancervården. För prostatacancer, som hade längst väntetider av alla cancersjukdomar, var målet att ingen skulle...

  • Posted november 2, 2018
  • 0
 • Kan jag känna mig trygg som cancerpatient?

  Är jag inte säker som Cancerpatient? Självklart kan du känna dig trygg med svensk cancervård och vara förvissad om att personalen arbetar för att ge dig bästa möjliga behandling och omsorg. Dessutom pågår sedan 10 – 15...

  • Posted januari 4, 2018
  • 0
 • Sprider ljus över bättre cancervård och medicinsk avbildning

  I en nypublicerad artikel i tidskriften Nature Communications redogör KTH-forskare för hur två olika teknologier kan kombineras för att uppnå ultrahög upplösning för avbildning i flera färger av olika typer av strukturer, exempelvis mänsklig vävnad. Ner till...

  • Posted oktober 25, 2017
  • 0
 • Lokalt – Kortare väntetider i cancervården

  Patienter i Region Örebro som utreds för cancer enligt standardiserat vårdförlopp (SVF)* får behandling snabbare än tidigare. Det visar den första nationella redovisningen av vårdförloppens väntetider, som idag presenteras av Regionala cancercentrum i samverkan. Patienter som utretts...

  • Posted november 11, 2016
  • 0