Alla inlägg taggade "Christinelund"

  • Mark- och miljödomstolen ger Nora kommun rätt om detaljplanen för Christinelund

    Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen antog under hösten 2019 ett förslag till detaljplan för Christinelundområdet i Nora kommun. Beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen som nu går på samhällsbyggnadsnämndens linje. Marken vid Älvestorp 4:1 som är föremål för planläggning Omfattas...

    • Skrivet juni 16, 2021
    • 0