Alla inlägg taggade "Citybanan"

 • Enklare att resa med Citybanan

  Måndagen den 10 juli var en stor dag för Stockholm-Mälarregionens pendlare, då startades trafiken på Citybanan. Nu blir det enklare och smidigare att resa till jobb och studier och kapaciteten för godstransporter på räls ökar. – Citybanan...

  • Skrivet juli 12, 2017
  • 0
 • Lokalt – Premiärtur för Citybanan vid signering

  Igår signerade regionstyrelsens ordförande, Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), tillsammans med övriga företrädare för Mälardalsregionen systemanalysen ”En bättre sits”. Analysen innehåller konkreta satsningar på hur infrastruktur och kollektivtrafik ska möta ökad befolkningstillväxt och förändrade krav på arbetsmarknaden. Samtidigt gjordes premiärturen...

  • Skrivet november 12, 2016
  • 0
 • Lokalt – Örebro skriver under gemensam infrastrukturplan för sju län i Citybanan

  I dag samlas representanter för sju län, däribland Region Örebro län, i Citybanans station på Centralen för att skriva under den gemensamma planen för framtidens infrastruktur och transporter i Stockholm-Mälarregionen. Planen innehåller konkreta förslag för hur regionen...

  • Skrivet november 11, 2016
  • 0
 • Regionalt – Undertecknande av gemensam infrastrukturplan för sju län

  Den 11 november samlas representanter från sju län i Stockholm-Mälarregionen, Östergötland och Gotland i Citybanan för att presentera och underteckna den storregionala systemanalysen ”En Bättre Sits”. Sju län har enats kring en gemensam plan för framtidens infrastruktur...

  • Skrivet november 10, 2016
  • 0
 • Länet – Sista citybanemiljonerna är klubbade

  Nu har Länstrafiken styrelse beslutat om den sista utbetalningen av Örebroregionens engagemang i Citybanans medfinansiering. Det handlar om 16,6 miljoner kronor som satsas på kollektivtrafikens infrastruktur under 2017. Under en femårsperiod har hela 65 miljoner kronor beviljats...

  • Skrivet oktober 25, 2016
  • 0