Alla inlägg taggade "Coca-Cola European Partners Sverige"

  • Coca-Cola European Partners siktar mot netto noll klimatpåverkan 2040

    Coca-Cola European Partners (CCEP) lanserar en koncernövergripande klimatstrategi med målet att nå netto noll utsläpp av växthusgaser i hela värdekedjan till 2040. Som en del i den nya strategin Action on Climate Now har företaget upprättat en...

    • Skrivet december 13, 2020
    • 0