All posts tagged "Coompanion Örebro län"

  • Ekonomiskt stöd ska underlätta för kooperativa företag

    Region Örebro län kommer under perioden 2023-2025 att ge Coompanion Örebro län ett ekonomiskt bidrag om 900 000 kronor per år. Pengarna ska bland annat användas till olika typer av stöd till kooperativa företag i Örebro län....

    • Posted december 16, 2022
    • 0