Alla inlägg taggade "Corona"

 • Utvärdering ska ge kunskaper i den fortsatta pandemibekämpningen

  Under coronapandemin har Region Örebro läns förmåga som samhällsaktör satts på prov. Nu vill regionstyrelsen utvärdera det arbete som utförts för att på så sätt dra viktiga lärdomar inför framtiden. – Pandemin är långt ifrån över men...

  • Skrivet oktober 26, 2020
  • 0
 • Minkfarmer stängs ned i Nederländerna på grund av covid-19 – åtgärder behövs i smittade Sverige

  Enligt nederländska och danska experter är det sannolikt att flera anställda på minkfarmer fått covid-19 från just minkar, att en minkfarm nu påträffats smittad i Sverige är extremt oroväckande. Med anledning av riskerna för både djurhälsa och...

  • Skrivet oktober 26, 2020
  • 0
 • Omfattande stöd till besöksnäringen i Örebro och Västmanland

  Den rådande Coronakrisen under 2020 har haft stora negativa ekonomiska konsekvenser för turism och besöksnäring på internationell, nationell, regional och lokal nivå. Pandemin och dess konsekvenser beskrivs som den största krisen hittills då den berör i stort...

  • Skrivet oktober 24, 2020
  • 0
 • Seniorerna tränar mindre efter coronapandemin

  37 procent av Sveriges seniorer tränar mindre efter coronapandemins utbrott. Det visar den senaste SeniorBarometern, som genomfördes sista veckan i september 2020 (v 39) och besvarades av ca 6 000 personer över 55 år. Undersökningen ger svar...

  • Skrivet oktober 23, 2020
  • 0
 • Beranscherna som digitaliserats mest under corona

  Coronapandemin har påskyndat digitaliseringen hos fyra av tio företag. Det bekräftar nu en omfattande undersökning där Telia och Nepa hört beslutsfattare på svenska företag. Transportbranschen och vårdföretagen är de som tvingats till den största omställningen i digitaliseringsvågen...

  • Skrivet oktober 21, 2020
  • 0
 • Lägesbild corona: Alla uppmanas ta de allmänna råden på stort allvar

  Ökningen av antalet covid-smittade personer i Örebro län fortsätter. Alla länsinvånare uppmanas ta de allmänna råden på stort allvar. Sedan i måndags finns det dessutom möjlighet att införa lokala skärpta allmänna råd om det skulle behövas. De...

  • Skrivet oktober 20, 2020
  • 0
 • Rädsla att mista korttidspermitteringarna ger ny varselvåg

  Om och hur korttidsarbete ska regleras nästa år är än så länge på förslagsstadiet meddelar Tillväxtverket. Vi kan dock konstatera att många svenska företag fortfarande befinner sig i en mycket svår situation till följd av Corona. Bland...

  • Skrivet oktober 10, 2020
  • 0
 • Örebro kommun intensifierar sitt stabsarbete

  Örebro kommuns centrala stab intensifierar sitt arbete med att förhindra smittspridningen av covidviruset. Detta med anledning av rådande läge, där antalet nya fall av covidsmittade markant ökar i kommunen. Örebro är den kommun i länet som har...

  • Skrivet oktober 9, 2020
  • 0
 • Så förändras våra resvanor efter corona

  En transportrevolution kan stå för dörren efter coronapandemin. Enligt en Sifo-undersökning gjord på uppdrag av bilförmedlaren Kvdbil kommer var tredje svensk dra ner på flygandet, var femte på bussåkandet och var sjunde på tågåkandet. Samtidigt kommer cykeln...

  • Skrivet oktober 3, 2020
  • 0
 • Företagens hårda dom: stödpaketen krångliga och dåligt anpassade till verkligheten.

  Av Sveriges över en miljon företag har mer än 99 procent färre än 50 anställda. I Sverige har dessa små och medelstora företag svarat för 4 av 5 nya jobb sedan 1990. Totalt arbetar två miljoner svenskar...

  • Skrivet september 26, 2020
  • 0