Alla inlägg taggade "Corona"

 • Coronarestriktionerna i Nepal har lett till kraftigt ökad barnadödlighet

  Åtgärderna som tagits för att stoppa smittspridningen av covid-19 i Nepal har lett till att andelen spädbarn som dör under sin första levnadsvecka är tre gången högre än före pandemin. Det har forskare från Uppsala universitet kunnat...

  • Skrivet augusti 14, 2020
  • 0
 • ​Körer får rekommendationer om mer smittsäker verksamhet

  Folkhälsomyndigheten har publicerat rekommendationer som vänder sig till körledare, körsångare och andra berörda som behöver stöd i hur verksamheten kan bedrivas på ett så säkert sätt som möjligt under pandemin med covid-19. Många i Sverige har körsång...

  • Skrivet augusti 14, 2020
  • 0
 • Norge rödlistar åter region Örebro

  Norge rödlistar region Örebro på grund av smittspridningen av covid-19 i området. Detta då regionen haft över 20 bekräftade smittfall per 100 000 invånare de senaste två veckorna. Under måndagskvällen rekommenderade Folkehelseinstituttet, Norges motsvarighet till Folkhälsomyndigheten, den...

  • Skrivet augusti 13, 2020
  • 0
 • Coronaläget – Örebro Län tio nya fall

  Antalet fall av covid-19 som redovisas är laboratoriebekräftade fall. Viss fördröjning i rapportering och komplettering av uppgifter förekommer, framförallt under helgdagar. Rapporten uppdateras dagligen kl. 07.00 med data från föregående dygn, medan Folkhälsomyndighetens nationella statistik grundas på...

  • Skrivet augusti 13, 2020
  • 0
 • Corona leder till nya idéer i daglig verksamhet

  Sysselsättningen för personer med funktionsnedsättning, utvecklingsstörning, autism eller förvärvad hjärnskada i vuxen ålder har påverkats av coronapandemin. Den dagliga verksamheten som engagerar cirka 580 personer varje dag, har fått vara kreativ och behövt prova nya uppdrag när...

  • Skrivet augusti 12, 2020
  • 0
 • Coronaläget – Örebro Län sjutton nya fall

  Antalet fall av covid-19 som redovisas är laboratoriebekräftade fall. Viss fördröjning i rapportering och komplettering av uppgifter förekommer, framförallt under helgdagar. Rapporten uppdateras dagligen kl. 07.00 med data från föregående dygn, medan Folkhälsomyndighetens nationella statistik grundas på...

  • Skrivet augusti 12, 2020
  • 0
 • Många barn i fara efter explosionen i Beirut

  I tisdags inträffade en våldsam explosion i Libanons huvudstad. Många barn har skilts från sina föräldrar och är ensamma i kaoset. Landet är redan hårt drabbat av coronakrisen och sjukhusen är överfulla. Barnen behöver oss nu! Explosionen...

  • Skrivet augusti 7, 2020
  • 0
 • Två personer i sekunden tillfrisknar i Covid 19

  Antalet personer som tillfrisknar i Covid-19 ökar. – Den senaste 7 dagarna  har 1,35 miljoner personer tillfrisknat i i Covid-19 enligt statistik från Wordometer vilket innebär 2,2 personer i sekunden, säger Ola Josefson på Vadbra.se och fortsätter, parallellt...

  • Skrivet augusti 3, 2020
  • 0
 • Ingen coronasmitta just nu på Örebro kommuns äldreboenden

  För första gången sedan i mars finns ingen konstaterad smitta på Örebro kommuns vård- och omsorgsboenden, detta efter en vår och försommar som präglats av att begränsa men också hantera smittspridningen på både boenden och inom hemvården....

  • Skrivet juli 13, 2020
  • 0
 • Ökade risker med att köpa hund i coronatider

  Intresset för att köpa hund har ökat den senaste tiden när många arbetar hemifrån. Uppfödarna i Sverige klarar inte av att leverera valpar som tillgodoser den kraftigt ökade efterfrågan. Detta har lett till en ökad införsel och...

  • Skrivet juli 9, 2020
  • 0