Alla inlägg taggade "Coronaläget"

 • Viktigt att personer i åldern 16-29 år vaccinerar sig

  Smittspridningen av covid-19 är fortsatt låg i Örebro län. Under vecka 30 upptäcktes drygt 65 nya fall, vilket är något fler fall än veckan innan. De flesta nya fallen ses hos ovaccinerade personer i 20-30-årsåldern. Nu, tisdagen...

  • Skrivet augusti 4, 2021
  • 0
 • Lägesbild corona: Fortsatt låg smittspridning men fler smittas i samband med utlandsresor

  Antalet fall av covid-19 i Örebro län ökade något under vecka 29. Totalt bekräftades knappt 45 fall, varav nästan hälften smittats utomlands. Flest positiva fall ses i åldersgruppen 20-29 år. Under förra veckan analyserades cirka 2150 prover...

  • Skrivet juli 27, 2021
  • 0
 • Coronaläget i Örebro

  Newsworthy sammanställer varje vecka en rapport om coronaviruset och vaccinering i Sverige, kommun för kommun och län för län, baserat på statistik från Folkhälsomyndigheten. För vecka 24 har vi enbart data över vaccinering, IVA-inläggningar och antal avlidna....

  • Skrivet juni 25, 2021
  • 0
 • Coronaläget – Örebro Län ökning med 34 fall fyra döda

  Antalet fall av covid-19 som redovisas är laboratoriebekräftade fall. Viss fördröjning i rapportering och komplettering av uppgifter förekommer, framförallt under helgdagar. Rapporten uppdateras dagligen kl. 07.00 med data från föregående dygn, medan Folkhälsomyndighetens nationella statistik grundas på...

  • Skrivet juni 6, 2021
  • 0
 • Coronaläget i Örebro

  Newsworthy sammanställer varje vecka en rapport om coronaviruset och vaccinering i Sverige, kommun för kommun och län för län, baserat på statistik från Folkhälsomyndigheten. I Örebro har det under den senaste veckan rapporterats 957 nya fall. Hur...

  • Skrivet maj 23, 2021
  • 0
 • Coronaläget i Örebro

  Newsworthy sammanställer varje vecka en rapport om coronaviruset och vaccinering i Sverige, kommun för kommun och län för län, baserat på statistik från Folkhälsomyndigheten. I Örebro har det under den senaste veckan rapporterats 1 202 nya fall. Hur...

  • Skrivet maj 9, 2021
  • 0
 • Fler coronafall i Örebro

  Newsworthy sammanställer varje vecka en rapport om coronaviruset och vaccinering i Sverige, kommun för kommun och län för län, baserat på statistik från Folkhälsomyndigheten. Antalet som smittades av corona har ökat med 29 procent den senaste veckan...

  • Skrivet april 10, 2021
  • 0
 • Det har rapporterats 442 nya fall i Örebro under den senaste veckan

  Newsworthy sammanställer varje vecka en rapport om coronaviruset och vaccinering i Sverige, kommun för kommun och län för län, baserat på statistik från Folkhälsomyndigheten. I Örebro har det under den senaste veckan rapporterats 442 nya fall. Hur är...

  • Skrivet februari 25, 2021
  • 0
 • Rapport på coronaläget veckovis i Örebro

  Newsworthy sammanställer varje vecka en rapport om coronaviruset och vaccinering i Sverige, kommun för kommun och län för län, baserat på statistik från Folkhälsomyndigheten. I Örebro har det under den senaste veckan rapporterats 843 nya fall. Hur är...

  • Skrivet januari 15, 2021
  • 0