Alla inlägg taggade "Coronapandemin"

 • Skolan viktigaste informationskällan om coronapandemin för barn i Sverige

  Coronapandemin och dess konsekvenser har dominerat media och allas medvetande det senaste året. Det talas om covid-19 överallt, men hur har barn uppfattat pandemin och var får de sin information? En ny internationell forskningsstudie visar att de...

  • Skrivet februari 21, 2021
  • 0
 • Bättre livsbalans, men vänskapsrelationer tar stryk

  Många svenskar har fått en bättre livsbalans under coronapandemin, men nu börjar relationen med vänner ta stryk. Det visar en ny undersökning som tagits fram på uppdrag av HSB Riksförbund. Psykologen Siri Helle tipsar inför Alla hjärtans...

  • Skrivet februari 13, 2021
  • 0
 • Coronapandemin ger längre väntetider i Örebro

  Fler personer tvingas vänta för länge på operation sedan coronapandemins utbrott i Sverige, även i Örebro är det betydligt fler än vanligt som tvingas vänta länge på vård. Coronapandemin har satt press på sjukvården. I skuggan av...

  • Skrivet februari 10, 2021
  • 0
 • Coronapandemin ger avtryck i årets bokslut för Örebro kommun

  Coronapandemin präglade hela år 2020, och det visar sig också i bokslutet för Örebro kommun när det nu har presenterats för Kommunstyrelsen. En stor del av överskottet kommer från statsbidrag som Örebro kommun fått för att både...

  • Skrivet februari 10, 2021
  • 0
 • Regionalt Corona-stöd till länets biografer

  Nio biografer i Örebro län – däribland Lindesbergs Bio – får regionalt biografstöd på 10.000 kronor vardera med anledning av Corona-pandemin. Biograferna redovisar 35-100% intäktsbortfall jämfört med samma period förra året. “Vår bedömning är att alla biografer...

  • Skrivet februari 4, 2021
  • 0
 • Enklare att hålla avstånd med McDonald’s nya mobiltjänst

  På grund av coronapandemin ökar efterfrågan på nya sätt att beställa och hämta mat från restauranger tryggt och säkert. Nu lanserar McDonald´s i Sverige en ny tjänst som gör det möjligt för gäster att beställa och betala...

  • Skrivet januari 27, 2021
  • 0
 • Ett rop på hjälp från idrottsrörelsen

  Riksidrottsförbundet gör bedömningen att den ekonomiska effekten för idrottsrörelsen kommer ligga mellan fyra och sex miljarder kronor för 2021. Till regeringen lämnas därför idag krav på ekonomiskt stöd för kompensation och omställning för idrottsrörelsen på minst två...

  • Skrivet januari 19, 2021
  • 0
 • Alla resor med Serviceresor kan inte genomföras under rusningstid

  Coronapandemin och vinterväglaget gör nu att Länstrafiken kommer att behöva prioritera när det gäller vilka som ska få resa med Serviceresor under rusningstid. Efterfrågan på Serviceresor i Örebro län är fortsatt hög. Trots det höga trycket har...

  • Skrivet januari 18, 2021
  • 0
 • Akademiker hämtar kraft från naturen under coronapandemin

  En ny studie från Högskolan i Gävle visar att naturen är den överlägset största resursen när högskolornas akademiker behöver hantera stress och distansarbete under coronapandemin.   I en ny studie har forskare undersökt vilka metoder akademiker vid...

  • Skrivet januari 11, 2021
  • 0
 • Hälften av läkarna utan tillräcklig vila/återhämtning

  En undersökning bland Sveriges läkare med 2584 svarandevisar att hälften inte får tillräcklig vila och återhämtning för att klara jobb och privatliv under pandemin. Sveriges läkarförbund ser även tydliga tecken på att detta är ännu värre bland...

  • Skrivet januari 4, 2021
  • 0