Alla inlägg taggade "Coronapandemin"

 • Anders Borg: ”stora ärr i ekonomin efter krisen”

  Coroapandemin har lett till en stor ekonomisk chock för världsekonomin. Den globala tillväxten går ner med tre till fyra procent i år. Eurozonen faller sex till sju procent och Norden tre till fyra procent. ”Produktion och handel...

  • Skrivet september 21, 2020
  • 0
 • Få ljusglimtar för krisdrabbad mötesbransch

  Coronapandemin har skakat om hela mötesbranschen i sina grundvalar. Fortsatta restriktioner och hot om en andra våg eller ökad smittspridning, skapar stor osäkerhet för alla aktörer inom mötesbranschen som går en tuff höst till mötes. Men trots...

  • Skrivet september 11, 2020
  • 0
 • Ny analys: 213 miljarder i konsumtion från utländska gäster riskerar försvinna fram till 2022

  Coronapandemin riskerar att göra så att 213 miljarder kronor faller bort från utländska gästers konsumtion under år 2020, 2021 och 2022. Det visar en exklusiv prognos som Stockholms Handelskammare fått tillgång till via Oxford Economics. –  Det...

  • Skrivet september 6, 2020
  • 0
 • Pandemin förstärker den pågående trenden på köttmarknaden

  Sedan några år tillbaka har förbrukningen av kött minskat samtidigt som importen sjunkit och den svenska marknadsandelen ökat. Utvecklingen har bland annat kopplats till konsumenternas ökade efterfrågan på hållbara livsmedel, en svag svensk krona, svinpesten i Kina...

  • Skrivet september 5, 2020
  • 0
 • I ett nytt arbetsliv är chefens roll viktigare än någonsin

  Svenskt Kvalitetsindex har tillsammans med Jobbhälsoindex i Sverige AB sedan 2007 årligen kartlagt den svenska arbetsmarknaden. Undersökningen tar sikte på hur medarbetare upplever områden som arbetsförhållanden, hälsa, motivation, medarbetarnöjdhet och attraktionskraft. I år har också ett flertal...

  • Skrivet augusti 24, 2020
  • 0
 • Gymnasiemässan och Yrkesmässan inställda

  Den årliga Gymnasiemässan och Yrkesmässan kommer i höst att ställas in. Ett beslut som tagits med anledning av rådande coronapandemi.  Gymnasiemässan skulle arrangerats den 7 oktober på Conventum och är en möjlighet för ungdomar som ska söka...

  • Skrivet augusti 21, 2020
  • 0
 • Ängens minnesmottagning öppnar igen 1 september

  Sedan en tid tillbaka har Ängens minnesmottagning varit stängd på grund av coronapandemin, men från och med 1 september öppnar mottagningen igen. En av åtgärderna som då vidtas för att begränsa smittspridning är att man endast kommer...

  • Skrivet augusti 19, 2020
  • 0
 • Omstartskommissionen föreslår snabbare järnvägsförbindelse Oslo-Stockholm

  ”Gränsbanan Arvika-Oslo bör genomföras snarast om den bedöms kunna finansieras till stor del med banavgifter.” Det föreslår Omstartskommissionen som har i uppdrag att analysera svåra utmaningar och lämna konkreta förslag till reformer inom tio viktiga områden för...

  • Skrivet augusti 19, 2020
  • 0
 • Fortsatt stort behov av lastbilsförare trots coronapandemin

  Åkerinäringen har klarat pandemins prövningar bättre än många branscher. Behovet av lastbilsförare har visserligen minskat under corona, men på lång sikt är efterfrågan fortsatt stor. Frågorna i årets Trendindikator ställdes till åkeriföretagen i mars och april, i...

  • Skrivet augusti 18, 2020
  • 0
 • Nka ska kartlägga coronapandemins påverkan på anhöriga

  Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, har beviljats pengar för att genomföra en kartläggning av hur anhöriga och anhörigstödet i Sverige har påverkats av covid-19. Coronapandemin har medfört stora påfrestningar på hela samhället och för anhöriga kan den rådande...

  • Skrivet augusti 15, 2020
  • 0